Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Tạm dừng dạy học tập trung đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP. Kon Tum từ ngày 25/10/2021
Ngày đăng: 24/10/2021  11:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3822/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai một số quy định tạm thời đối với việc tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh.

 

Công văn nêu rõ: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, kiểm soát, khống chế dịch bệnh, nhanh chóng ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng dạy học tập trung đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Kon Tum, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp từ ngày 25/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các Trường Phổ thông dân tộc nội trú các huyện tăng cường công tác quản lý chặt chẽ học sinh để học tập trực tiếp và sinh hoạt tại trường. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

 

Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn các huyện còn lại căn cứ phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn (cấp thôn/làng, phường/xã, cấp huyện/thành phố) tiến hành biên chế lớp, tổ chức dạy học trực tiếp giãn cách, đảm bảo an toàn. Đối với các cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà thực hiện tổ chức dạy, học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp. 

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố kịp thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo căn cứ phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn (cấp thôn/làng, phường/xã, cấp huyện/thành phố) để tổ chức dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh.

 

Tuấn Tài - Huy Thông