Thứ 5, Ngày 29/07/2021 -

Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 14-18/6/2021
Ngày đăng: 19/06/2021  22:58
Mặc định Cỡ chữ
(Kontum.gov.vn) - Giá dịch vụ công thực hiện tại cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh; Bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật; Kinh phí, chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19; Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch có thể bùng phát; Tăng cường hiệu quả hoạt động Tổ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19; Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19; Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật; Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư; Họp định kỳ giữa tập thể lãnh đạo UBND tỉnh với các đơn vị, địa phương... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 14-18/6/2021.

 

 

Ảnh minh họa

 

Giá dịch vụ công thực hiện tại cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh

 

Tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính; kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính thửa đất; đo đạc tài sản gắn liền với đất.

 

Quyết định áp dụng đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân) khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ công và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2021; trường hợp các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan nộp hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Quyết định.

 

Bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật

 

Theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021, UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2021.

 

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy theo các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ VI, BCH Ban Chấp hành Trung ương 2 khóa XII, Sở Y tế đã thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh nhằm giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp y tế. Theo đó, đã thực hiện việc tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố (các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố không còn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình); việc bãi bỏ Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh là cần thiết để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ các quy định liên quan.

 

Kinh phí, chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

 

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Nghị quyết trên. Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định các nội dung liên quan đến kinh phí, chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 đã được Chính phủ thống nhất chủ trương, cụ thể:

 

Đối với công dân Việt Nam từ các nước láng giềng về nước bằng đường bộ khi thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế, bao gồm chi phí: đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đến cơ sở cách ly y tế tập trung; xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; một số quyền lợi khác tại các cơ sở cách ly bắt buộc.

 

Phụ cấp đặc thù áp dụng với mức 7.500 đồng/liều tiêm (tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày) đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong Chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập.

 

Chế độ trong thời gian tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đối với học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách, được áp dụng như sau:

 

Về chế độ bồi dưỡng chống dịch: Được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021; được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP.

 

Về chế độ hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian phải ở lại nơi tình nguyện: Được hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn là 80.000 đồng (theo mức quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP) và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt (theo mức quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP).

 

Số ngày hưởng được tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết); thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2021.

 

UBND tỉnh giao các cơ quan, địa phương theo phân cấp ngân sách quản lý, chủ động sử dụng, cân đối từ nguồn dự toán được giao năm 2021 để triển khai thực hiện chi trả các chế độ, chính sách trên theo đúng quy định; kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả cụ thể đến Sở Tài chính để tổng hợp.

 

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch có thể bùng phát

 

Triển khai các giải pháp nhằm ổn định sẩn xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch có thể bùng phát, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn:

 

Nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và nơi ở cho người lao động; đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo Quyết định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

 

Rà soát, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống bùng phát dịch bệnh, đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất, không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất quy mô lớn. Thực hiện các giải pháp như phân vùng sản xuất, điều chỉnh phân ca sản xuất, giãn cách dây chuyền sản xuất để đảm bảo khoanh vùng kịp thời khi phát sinh ca nhiễm.

 

Hướng dẫn, đôn đốc người lao động và những người liên quan thực hiện khai báo y tế bắt buộc; tổ chức sinh hoạt tập trung, hạn chế tối đa việc tiếp xúc bên ngoài. Chủ động đề xuất việc tiêm vắc - xin hoặc được mua vắc - xin tiêm cho công nhân từ quỹ phúc lợi của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất công nghiệp. Khẩn trương triển khai thực hiện đánh giá mức độ an toàn trên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19.

 

Tăng cường hiệu quả hoạt động Tổ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19

 

Để tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh (Tổ cộng đồng), UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ cộng đồng, hướng dẫn của Sở Y tế về chức năng nhiệm vụ, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động các Tổ cộng đồng.

 

Kiểm tra, rà soát, kiện toàn lại các Tổ cộng đồng đảm bảo cho các thành viên của Tổ cộng đồng nắm chắc, xác định rõ nhiệm vụ, địa bàn, các hộ và những người dân được phân công phụ trách. Tăng cường trách nhiệm, phân công lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã trực tiếp phụ trách để thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động Tổ cộng đồng; phân công cụ thể thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã phụ trách các Tổ cộng đồng để hàng ngày giám sát, hỗ trợ Tổ cộng đồng thực hiện nhiệm vụ.

 

Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Tổ cộng đồng trong việc quản lý chặt chẽ các hộ gia đình đã được phân công phụ trách; nắm chắc thông tin của từng người dân thuộc các hộ gia đình có các triệu chứng COVID-19 hoặc có đến/ở/về từ các tỉnh/thành phố có ca COVID-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày qua và yêu cầu người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế; tuyệt  đối không được bỏ sót các trường hợp có yếu tố nguy cơ/có triệu chứng COVID-19 trên địa bàn, chậm giám sát, chậm triển khai biện pháp phòng chống dịch.

 

Chỉ đạo UBND cấp xã và các Tổ cộng đồng thực hiện nghiêm túc công tác thông tin nhanh và báo cáo theo quy định; hỗ trợ kinh phí cho Tổ công tác để triển khai kịp thời các nhiệm vụ.

 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19

 

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện hiệu quả chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, áp dụng các biện pháp:

 

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K phòng chống dịch của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (thực hiện nghiêm không tổ chức xem bóng đá đông người) ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

 

Tiếp tục tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người, các hoạt động, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, vũ trường, bar, pub, massage, xông hơi, phẫu thuật thẩm mỹ; các cơ sở, trạm phục vụ dừng chân xe khách (ăn, uống, tạm nghỉ); các cơ sở, điểm tham quan, du lịch, di tích; các hoạt động, vui chơi tập trung đông người cùng một lúc hoặc trong không gian kín.

 

Các sự kiện, hoạt động tập trung đông người cần thiết phải tổ chức thì bắt buộc đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch (khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, giãn cách tối thiểu 01m….) và phải có ý kiến đồng ý của UBND cấp huyện.

 

Các cơ sở làm đẹp (trừ phẫu thuật thẩm mỹ), vật lý trị liệu, các điểm truy cập internet, cung cấp trò chơi điện tử công cộng, bida; nhà hàng (gọi chung cho nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng khách sạn…) được phép hoạt động nhưng không tổ chức tiệc cưới, đám tiệc, liên hoan, tiệc mừng hoặc hình thức tương đương cho một sự kiện có quá 20 người tham dự. Các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời và không tập trung đông người cùng một lúc được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo khoảng cách giữa các bộ bàn ghế tối thiểu 02m, giãn cách khách tối thiểu 01m và giảm 50% số lượng phục vụ theo đăng ký; đồng thời bắt buộc đảm bảo 5K và các biện pháp phòng chống dịch khác.

 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (không tập trung đông người, khẩu trang, sát khuẩn tay, giãn cách tối thiểu 01m,...), khuyến khích phương thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc mua đem về.

 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng khi không cần thiết.

 

Tiếp tục tăng cường kiểm soát địa bàn, trực tiếp kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, cơ sở vi phạm quy định phòng chống dịch.

 

Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

 

Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn tỉnh quản lý đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng; phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, xã hội; có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối các trường hợp có sai phạm.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên việc chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng.

 

Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021

 

Tại Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 17/6/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum với  tổng số tiền thu là 5.282.582.000 đồng.

 

Đối tượng và mức đóng góp thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ; đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ; thời hạn nộp thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

 

UBND tỉnh giao Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai công khai kết quả thu, danh sách và mức thu đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và từng huyện, thành phố theo quy định; báo cáo quyết toán thu chi; nội dung chi theo địa bàn cấp huyện.

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư

 

Để đảm bảo chất lượng thu hút đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong tổ chức thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố:

 

(1) Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ;

 

(2) Triển khai thực hiện Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong giải quyết thủ tục đầu tư;

 

(3) Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra và giám sát;

 

(4) Triển khai các quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư;

 

(5) Tổng hợp, rà soát các vướng mắc trong thực hiện Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

 

Họp định kỳ giữa tập thể lãnh đạo UBND tỉnh với các đơn vị, địa phương

 

Theo Công văn số 2042/UBND-KTTH ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh, từ ngày 01/7/2021, Thường trực UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ vào sáng thứ năm hằng tuần để cho ý kiến tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các ngành, đơn vị, địa phương.

 

Để các cuộc họp bảo đảm hiệu quả, toàn diện, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề đặt ra của các ngành, đơn vị, địa phương; UBND tỉnh yêu cầu định kỳ hằng tuần, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các khó khăn, vướng mắc lớn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành hoặc trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cần kiến nghị, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, có văn bản báo cáo đề xuất tổ chức làm việc và gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp; đồng thời, gửi báo cáo đến các cơ quan chuyên môn có liên quan để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể.

 

Đối với các cơ quan chuyên môn được cơ quan đăng ký làm việc gửi lấy ý kiến, chậm nhất trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, tiến hành nghiên cứu, có ý kiến tham mưu cụ thể và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung.

 

Về hình thức tổ chức cuộc họp: Đối với các cuộc họp với các ngành, cơ quan chuyên môn, tổ chức họp trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh hoặc trực tuyến với các đơn vị; Đối với cuộc họp giải quyết với các huyện, thành phố được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu thông qua các hệ thống họp trực tuyến của tỉnh./.

 

Thái Ninh