Thứ 5, Ngày 29/07/2021 -

Đoàn Giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU làm việc tại huyện Đăk Glei.
Ngày đăng: 19/06/2021  13:58
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 18/6, Đoàn Giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Đăk Glei về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở". Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chủ trì buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc

 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; tập thể Thường trực Huyện ủy Đăk Glei, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Đăk Glei và các cơ quan liên quan.

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Đảng bộ huyện Đăk Glei có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 15 đảng bộ và 33 chi bộ) với 2.619 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 41 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy có 11 đồng chí. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đạt được kết quả tích cực; chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập các tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn từ 112 chi bộ thôn (làng) còn 93 chi bộ (giảm 19 chi bộ); 100% chi bộ thôn (làng) có đảng viên là người tại chỗ, 75/93 thôn trưởng là đảng viên (đạt 80,64%), có 22 Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng (đạt 23,65%); kết quả đánh giá chất lượng năm 2020 có 85,72% tổ chức đảng và 85,16% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ đầu năm 2020 đến tháng 5-2021 đã kết nạp được 159 đảng viên mới.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Huyện ủy Đăk Glei cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết số 03-NQ/TU chưa đạt, nhất là việc kết nạp đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có tôn giáo; chưa phát huy được vai trò của đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ; việc bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng còn khó khăn.

 

Tại buổi làm việc, Huyện ủy Đăk Glei đề nghị Đoàn Giám sát báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy sớm kiện toàn, bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm mở các lớp bồi dưỡng hoặc giao cho huyện mở các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí cấp ủy viên ở cơ sở, nhất là về nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt; chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei cần quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 03-NQ/TU; rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy cho phù hợp với tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện. Trong đó, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy. Nghiên cứu, phân công những đảng viên là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, thoát nghèo để phụ trách hộ, nhóm hộ, gắn với Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững"; mỗi đảng viên được phân công phải bám dân, sát dân để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy phải sâu sát cơ sở, phát huy vai trò của Tổ cấp ủy phụ trách xã, thị trấn trong công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của cấp ủy; thực hiện nghiêm việc tham gia sinh hoạt chi bộ tại thôn (làng). Đồng thời, phải thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm./.

 

Hồng Sơn