Thứ 5, Ngày 29/07/2021 -

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ khai mạc vào ngày 01/7/2021
Ngày đăng: 18/06/2021  15:27
Mặc định Cỡ chữ
Theo Thông báo số 31/TB-TTHĐND ngày 17/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khoá XII sẽ tiến hành trong 02 ngày (từ ngày 01 - 02/7/2021), khai mạc vào lúc 08h00 ngày 01/7.

 

Tại phiên họp này, đại biểu HĐND tỉnh Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh Khóa XII phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII; Công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập các Tổ và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII.

 

Ngoài ra, kỳ họp sẽ xem xét 11 báo cáo (07 Báo cáo của UBND tỉnh, 01 Báo cáo của Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh, 03 Báo cáo của các cơ quan Tư pháp); 16 Tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh trình; Nghe thông báo về hoạt động của Mặt trận TQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương...

 

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan căn cứ nội dung được phân công, khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy trình và tiến độ đã xác định; các cơ quan thông tin đại chúng ở tỉnh tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc kỳ họp./.

 

Thái Ninh