Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

Kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020
Ngày đăng: 19/05/2021  09:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/5/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 45/TB-HĐTDCC về Kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020

 

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng nhận được 24 đơn đề nghị phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2): 21 bài thi ngạch công chức chuyên viên; 03 bài thi ngạch công chức Văn thư trung cấp.

 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 17/5/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức về kết quả phúc khảo các bài thi Vòng 2, Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo kết quả phúc khảo Vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức năm 2020 đến các thí sinh. Chi tiết thông báo xem tại đây!

 

Trần Thị Huệ

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh