Chủ nhật, Ngày 20/06/2021 -

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Kon Plông tiếp xúc cử tri xã Hiếu vận động bầu cử
Ngày đăng: 17/05/2021  14:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/5, 07 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kon Plông (đơn vị bầu cử số 12) và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Kon Plông đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hiếu để vận động bầu cử.

 

Các ứng cử viên và cử tri tham gia buổi tiếp xúc tại xã Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động trước cử tri

 

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Kon Plông, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã trình bày chương trình hành động trước cử tri. Các ứng cử viên đều bày tỏ quyết tâm nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện sẽ thực hiện đúng chương trình hành động như đã thông qua trước cử tri.

 

Trong đó, trọng tâm là tham mưu cho HĐND tỉnh, HĐND huyện ban hành nhiều chủ trương, chính sách, đề án xây dựng huyện Kon Plông thoát nghèo nhanh và bền vững; xây dựng nông thôn mới; thực hiện cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

 

Ngoài ra, tập trung phát triển nông nghiệp với việc lựa chọn cây, con phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương nhưng mang lại giá trị kinh tế cao, sản phẩm làm ra trở thành hàng hóa; hướng dẫn bà con ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập, ổn định đời sống; nâng cao sản lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Chú trọng tập trung trồng rừng, hạn chế tối đa tình trạng khai thác rừng bừa bãi làm nương rẫy, không xâm lấn đất rừng.

 

Cùng với đó là tham mưu HĐND tỉnh, HĐND huyện ban hành danh mục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn đến với Kon Plông; đẩy nhanh tiến độ thi công QL24 để tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại và mở rộng du lịch, vận chuyển hàng hóa từ khu vực Duyên hải miền Trung lên Tây Nguyên và ngược lại. Tập trung việc đào tạo nguồn cán bộ là người DTTS, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới...

 

Quang cảnh buổi tiếp xúc

 

Trước đó, trong 2 ngày (13-14/5), các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Kon Plông đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đăk Tăng, Măng Bút, Măng Cành và thị trấn Măng Đen. Xã Hiếu là xã cuối cùng trong 5 xã của huyện Kon Plông các đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 12) tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

 

Dương Nương