Chủ nhật, Ngày 20/06/2021 -

Phân bổ 69,705 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021
Ngày đăng: 15/05/2021  14:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 388/QĐ-UBND về tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

 

Theo đó, phân bổ cho huyện Đăk Hà 21,060 tấn gạo (hỗ trợ cho 369 hộ/1.404 khẩu), huyện Đăk Glei 29,580 tấn gạo (hỗ trợ cho 640 hộ/ 1.972 khẩu) và huyện Kon Rẫy 19,065 tấn gạo (hỗ trợ cho 366 hộ/1.271 khẩu).

 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, UBND các huyện liên quan tiếp nhận và phân bổ số gạo nêu trên cho các hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31/5/2021.

 

Giao UBND các huyện: Đăk Hà, Đăk Glei, Kon Rẫy chủ động bố trí kinh phí bốc, xếp và vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn được hỗ trợ; khẩn trương chỉ đạo phân bổ số gạo được cấp nêu trên đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và có hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục rà soát và chủ động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho Nhân dân trên địa bàn quản lý, đảm bảo không để Nhân dân thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 10/05/2021 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 69,705 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021. Đồng thời, giao UBND tỉnh Kon Tum tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định; trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ./.

 

Thái Ninh