Chủ nhật, Ngày 20/06/2021 -

Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng cho ngày bầu cử
Ngày đăng: 12/05/2021  14:14
Mặc định Cỡ chữ
Những ngày này, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang tích cực triển khai các nội dung theo quy định và đã sẵn sang cho ngày bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đến nay từ khối cơ quan Bộ Chỉ huy cho đến các đơn vị cơ sở đều đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử, bảo đảm thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử gắn với thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua Quyết thắng trong BĐBP tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Cán bộ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tuyên truyền công tác bầu cử cho bà con Nhân dân xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi

 

Tại 13 xã biên giới của 4 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai, các đơn vị BĐBP tỉnh bằng cách đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cụ thể, sinh động đã và cùng với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận, đoàn thể các xã đẩy mạnh, triển khai tuyên truyền về công tác bầu cử. Thông tin tuyên truyền bằng xe lưu động; treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, đến tận ngõ, về từng nhà để tuyên truyền cho bà con nhân dân kịp thời nắm bắt, hiểu rõ về ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

 

Theo Đại tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh ‘’Chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt luật bầu cử, luật tổ chức Chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương và các nghị quyết, chỉ thị văn bản của trên liên quan đến bầu cử và quyền nghĩa vụ của công dân trong thực hiện công tác bầu cử đến mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh. Xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo cho công tác bầu cử, như công tác đảm bảo an ninh, an toàn, công tác tuyên truyền về bầu cử, công tác VĐQC, công tác nắm tình hình, quản lý bảo vệ biên giới, công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Thành lập các tổ bầu cử trong BĐBP tỉnh theo kế hoạch, tiến hành các nội dung theo tiến trình bầu cử: niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ bầu cử, chuẩn bị tốt công tác bầu cử. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong đơn vị và địa bàn, đảm bảo tốt an ninh, an toàn phục vụ công tác bầu cử trên khu vực biên giới, phối hợp địa phương làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn và trong đơn vị vào sáng chủ nhật ngày 23/5/2021 đảm bảo theo kế hoạch’’.

 

Với sự chuẩn bị chu đáo, nỗ lực tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; BĐBP tỉnh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới thành công tốt đẹp./.

 

Văn Lý