Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Công bố TTHC mới; TTHC bãi bỏ ngành Nông nghiệp và PTNT
Ngày đăng: 06/04/2021  16:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc công bố TTHC ban hành mới; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Công bố mới TTHC “Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

 

Đồng thời, bãi bỏ TTHC "Công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã được công bố tại Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Cổng TTĐT tỉnh