Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 01-05/3/2021
Ngày đăng: 05/03/2021  23:47
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra; Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Đẩy mạnh cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC; Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Tạm dừng hoạt động các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19; Tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò; Triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 01-05/3/2021.

 

Ảnh minh họa

 

Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định 06/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/3/2021.

 

Quy định kèm theo Quyết định gồm 05 chương, 18 Điều; Quy định về theo dõi, kiểm tra việc tham mưu, chỉ đạo, xử lý và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, xử lý về thanh tra đối với các kết luận thanh tra do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh, Chánh Thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chánh Thanh tra huyện, thành phố ban hành.

 

Ban hành kèm theo Quyết định là phụ lục Đề cương và các biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

 

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng..

 

Tăng cường chỉ đạo, huy động, phối hợp và tạo mọi điều kiện để các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của mình trong việc giám sát và quản lý chặt chẽ địa bàn; hạn chế tổ chức các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn.

 

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch; Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được tiếp tục nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

 

Các huyện, thành phố tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn; đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người dân đến/ở/về từ vùng dịch khẩn trương và nghiêm túc khai báo y tế bắt buộc tại cơ sở y tế gần nhất; tổ chức cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà đúng quy định, nghiêm ngặt, có kiểm tra, kiểm soát và giám sát thường xuyên. Thực hiện cưỡng chế cách ly y tế những trường hợp không chấp hành theo đúng quy định.

 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

 

Đẩy mạnh cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC.

 

Để đẩy mạnh việc cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện để đảm bảo các chỉ tiêu: (1) Đối với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đạt tối thiểu từ 30% trở lên; (2) Đối với chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Phấn đấu đạt trên 50% tổng số TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ, trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4.

 

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh và nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; hướng dẫn tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. Giữa các cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến.

 

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt và kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

 

Tập trung khoanh vùng nhanh nhất các ổ dịch, truy vết thần tốc, xác định các ca nghi nhiễm, xét nghiệm trên diện rộng; quản lý chặt chẽ các khu cách ly, phong tỏa, không để lây nhiễm chéo; kịp thời tổ chức giãn cách xã hội khi phát hiện ca nhiễm mới với phạm vi phù hợp; tăng cường khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú; thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng; dập triệt để các ổ dịch trong thời gian sớm nhất.

 

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, khẩn trương tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ các ngành công nghiệp, dịch vụ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn là phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân. Kêu gọi doanh nghiệp, Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch hiệu quả.

 

Tạm dừng hoạt động các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.

 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, UBND tỉnh thống nhất tạm dừng hoạt động của tất cả các Chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn tỉnh từ 17 giờ 00, ngày 02/3/2021. Giao Tổ trưởng Tổ liên ngành tại các Chốt kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thu hồi trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ cho các Chốt; tổng dọn vệ sinh trước khi rời khỏi Chốt. Các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, biển hướng dẫn ... tại các Chốt thuộc nhiệm vụ của đơn vị nào thì đơn vị đó có trách nhiệm bảo quản để tiếp tục sử dụng cho công tác chuyên môn và phục vụ lại các Chốt (khi cần thiết).

 

Yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan cùng các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh tại địa phương phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát và quản lý chặt chẽ địa bàn và việc khai báo y tế bắt buộc tại cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn và tổ chức công tác cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú, theo dõi, giám sát sức khỏe tại nhà cho các đối tượng có yếu tố dịch tễ kịp thời, đầy đủ, nghiêm ngặt, đúng quy định.

 

Tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò.

 

Để chủ động phòng, chống và không để dịch bệnh lây lan diện rộng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung các nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò theo đúng quy định; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp - PTNT và UBND tỉnh.

 

Chủ động xây dựng, ban hành giải pháp tiêm phòng vắc xin phòng bệnh hiệu quả cho đàn gia súc trên địa bàn, phù hợp với điều kiện của địa phương.

 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương, quyết định việc sử dụng vắc xin Lumpyvac (đã được đánh giá sau tiêm phòng tại các thời điểm 28, 35 và 42 ngày) để tiêm phòng khẩn cấp phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò thuộc diện tiêm phòng (Gồm: Trâu, bò tại các địa phương đã, đang có dịch bệnh Viêm da nổi cục và các địa phương có nguy cơ cao - trong phạm vi bán kính 100km từ địa phương có dịch Viêm da nổi cục).

 

Chủ động rà soát, thống kê số lượng trâu, bò thuộc diện tiêm phòng trong phạm vi nêu trên; xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí mua vắc xin và tổ chức triển khai tiêm phòng khẩn cấp vắc xin Viêm da nổi cục. Thực hiện tiêm phòng vắc xin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đơn vị cung ứng vắc xin và cơ quan thú y địa phương; tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đánh giá vắc xin sau tiêm phòng.

 

Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vât; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

 

Triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

 

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, nhất là khu vực tiếp giáp với Campuchia, không để xảy ra tình trạng xâm nhập, vượt biên trái phép. Tiếp tục rà soát, bổ sung các kịch bản phòng, chống dịch, đảm bảo thống nhất, toàn diện, chu đáo, đúng quy định để sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

 

Yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm rà soát và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường tổ chức lực lượng tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn không tham gia khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng trái phép, nhất là việc phá rừng để lấy đất sản xuất nương rẫy; ra quân tổng rà soát, kiểm tra và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2020 - 2021, phấn đấu không để cháy rừng xảy ra.

 

Yêu cầu các địa phương và chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum; có phương án phù hợp để bố trí tái định canh, tái định cư cho người dân bị thu hồi đất ở, đất sản xuất, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

 

Thái Ninh