Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị của tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 05/03/2021  16:47
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/3/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV trong cả nước là 184 đơn vị. Trong đó, tỉnh Kon Tum có 02 đơn vị bầu cử với số đại biểu Quốc hội được bầu là 06, cụ thể:

 

Đơn vị số 1: Gồm thành phố Kon Tum và các huyện: KonPlông, Kon Rẫy, Sa Thầy và Ia H'Drai; số đại biểu Quốc hội được bầu là 03.

 

Đơn vị số 2: Gồm các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc hồi và Đăk Glei; số đại biểu Quốc hội được bầu là 03.

 

Cổng TTĐT tỉnh