Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Kết quả kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đường và bà Trần Thị Tý trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Ngày đăng: 03/03/2021  22:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 40/TB-UBND về kết quả kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đường và bà Trần Thị Tý trên địa bàn huyện Ngọc Hồi theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Theo Thông báo: Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Ngày 30/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 89/KH-TCT ngày 13/6/2019 của Tổ công tác về việc kiểm tra, rà soát lại các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân.

 

Tổ công tác theo Quyết định số 407/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện việc kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết khiếu nại của gia đình bà Trần Thị Tý trước đây; tiến hành làm việc với chính quyền địa phương và bà Trần Thị Tý. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan; mời đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh để nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát; trao đổi và đã thống nhất vụ việc khiếu nại không phát sinh tình tiết mới, chính quyền địa phương cũng đã thực hiện đầy đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo giải quyết từ trước đến nay của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình bà Trần Thị Tý.

 

Ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa, đối thoại với ông Nguyễn Văn Đường và bà Trần Thị Tý và kết luận: Vụ việc khiếu nại của bà Trần Thị Tý trước đây đã được giải quyết đúng quy định pháp luật, đã được kiểm tra, rà soát nhiều lần nhưng không phát sinh tình tiết, chứng cứ mới làm thay đổi kết quả đã giải quyết trước đây và đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại hộ bà Trần Thị Tý. Tuy nhiên, căn cứ kết quả đối thoại với vợ chồng bà Trần Thị Tý và kết quả kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra, đo đạc, làm việc thống nhất về diện tích đất với gia đình bà Trần Thị Tý để làm các thủ tục tham mưu UBND huyện giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đối với các diện tích: 101m2 đất nông nghiệp nằm cạnh Khách sạn Phương Lâm; 256m2 được UBND huyện giao đất ở tái định cư cho gia đình bà Trần Thị Tý (Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 26/12/2007) nhưng gia đình bà Trần Thị Tý chưa nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích 628,4m2 đất ở và đất nông nghiệp được Văn phòng HĐND-UBND huyện Ngọc Hồi lập biên bản thống nhất vị trí, diện tích đất sẽ giao lại cho gia đình bà Trần Thị Tý vào tháng 3/2012.

 

Về thực hiện chính sách an sinh xã hội: UBND tỉnh Kon Tum cũng đã chỉ đạo địa phương thực hiện rà soát đúng tinh thần của Kế hoạch số 363/KH-UBND của Thanh tra Chính phủ, nhưng gia đình bà Trần Thị Tý không thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn cần xem xét, vận dụng chính sách để hỗ trợ ổn định cuộc sống.

 

Nay, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả giải quyết đối với vụ việc khiếu nại nêu trên. Yêu cầu hộ bà Trần Thị Tý hợp tác với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Ngọc Hồi làm các thủ tục để được giao đất, cấp Giấy nhận quyền sử dụng đất đối với những vị trí đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương xem xét, giải quyết và chấp hành Thông báo số 160/TB-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấm dứt việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đối với các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của gia đình bà Trần Thị Tý và ông Nguyễn Văn Đường.

 

Kể từ ngày ban hành Thông báo này, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum và các cơ quan chức năng sẽ không tiếp nhận, xử lý, trả lời đối với các đơn khiếu nại, kiến nghị của gia đình bà Trần Thị Tý về sự việc nêu trên. Yêu cầu ông Nguyễn Văn Đường và bà Trần Thị Tý thực hiện các Quyết định và các văn bản nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

 

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tổ chức công bố thông báo này và niêm yết công khai tại nơi cư trú của hộ gia đình bà Trần Thị Tý trong thời hạn 15 ngày và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Cổng TTĐT tỉnh