Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Chấm dứt hoạt động dự án Nông nghiệp công nghệ cao An Bình Minh
Ngày đăng: 03/03/2021  16:12
Mặc định Cỡ chữ
Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông báo số 13/TB-SKHĐT ngày 2/3 về việc chấm dứt hoạt động dự án Nông nghiệp công nghệ cao An Bình Minh của Công ty TNHH An Bình Minh Kon Tum do nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để thực hiện dự án.

 

Công ty TNHH An Bình Minh Kon Tum có trụ sở tại thành phố Kon Tum. Dự án Nông nghiệp công nghệ cao An Bình Minh được UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 với hoạt động nông nghiệp, các dịch vụ có liên quan và sản xuất năng lượng tái tạo.

 

Công suất thiết kế gồm: Nuôi lươn 13,6 tấn; trồng nấm sản lượng 1,8 tấn; trồng cây dược liệu 15 tấn; sản xuất điện mặt trời 500 kWp. Sản phẩm cung cấp: Cây dược liệu, nấm, lươn, điện phục vụ sản xuất.

 

Diện tích mặt đất sử dụng thực hiện dự án 9.831m2 tại thôn Đăk Rơ De, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum. Quy mô kiến trúc xây dựng: Nhà trồng nấm 1.600m2 (kết hợp lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái); nhà nuôi lươn 1.600m2 (kết hợp lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái); Khu trồng cây dược liệu 6.631m2...Tổng vốn đầu tư  gần 16,5 tỷ đồng.  

 

Dương Nương