Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Ngày đăng: 03/03/2021  08:54
Mặc định Cỡ chữ
Theo Kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, từ ngày 08 đến ngày 15/3/2021 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

 

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri về Chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV; Nghe và tiếp thu phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11 và các ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan.

 

Các đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Kroong (huyện Đăk Glei) vào buổi sáng ngày 08/3/2021; Tại xã Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi) vào buổi chiều ngày 08/3/2021; Tại xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông) vào buổi sáng ngày 09/3/2021; Tại xã Diên Bình (huyện Đăk Tô) vào buổi chiều ngày 09/3/2021; Tại thị trấn Đăk Rờ Ve (huyện Kon Rẫy) vào buổi sáng ngày 10/3/2021; Tại xã Măng Cành (huyện Kon Plông) vào buổi chiều ngày 10/3/2021; Tại xã Ia Tơi (huyện IaH’Drai) vào buổi sáng ngày 11/3/2021; Tại xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) vào buổi chiều ngày 11/3/2021; Tại phường Quang Trung (thành phố Kon Tum) vào buổi sáng ngày 12/3/2021; Tại xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà) vào buổi chiều ngày 12/3/2021./.

 

Hồ Nam