Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử
Ngày đăng: 25/02/2021  14:49
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 25/02, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 63 điểm cầu cấp tỉnh và 638 điểm cầu cấp huyện trên cả nước.

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nghe Minh Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thao Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh. Dự Hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố, có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố...

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu các nội dung về Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đại diện các bộ ngành và các cơ quan có liên quan ở Trung ương trao đổi, giải đáp các ý kiến trao đổi của các địa phương về nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, trong tình hình các bộ ngành đang tập trung công tác phòng dịch Covid-19 và các địa phương đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tại Hội nghị, các ý kiến của các địa phương đã được các cơ quan trung ương giải đáp ngay tại Hội nhị, đối với những vấn đề còn vướng mắc thuộc thẩm quyền của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Quốc Hội, Chính phủ,… Bộ Nội vụ xin được tiếp thu đầy đủ và báo cáo các cấp có thẩm quyền để trả lời các địa phương.

 

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí đề nghị cần khẩn trương triển khai công tác bầu cử, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Các cơ quan trung ương khẩn trương có văn văn bản trả lời giải đáp các vướng mắc của địa phương trong thời gian 05 làm việc; đồng thời có văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác triển khai thực hiện trong thời gian trước, trong và sau bầu cử; đề nghị các địa phương tiếp tục gửi những nội dung còn vướng mắc về Bộ Nội vụ để giải đáp, trả lời; căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đến cấp huyện, cấp xã, nhất là thành viên của Tổ bầu cử; các cấp ủy, chính quyền tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng mốc thời gian và theo Kế hoạch, lộ trình đã quy định; trong quá trình triển khai thực hiện, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức phục vụ bầu cử cần kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan trung ương có liên quan để xem xét, giải quyết; nhiệm vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021, đề nghị vừa triển khai thực hiện đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021,…/.

 

Vũ Huệ