Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Phối hợp ngăn chặn vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 25/02/2021  10:09
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 640/UBND-NC về việc phối hợp ngăn chặn vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc tiếp tục điều động lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn các huyện biên giới nhằm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vượt biên và xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

 

Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực vành đai biên giới, các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu nhằm kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới để phòng chống, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời các hoạt động vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện biên giới chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới để người dân biết, tham gia quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn, tố giác các hoạt động vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện ra vào khu vực biên giới tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép trong khu vực./.   

 

Cổng TTĐT tỉnh