Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
Ngày đăng: 24/02/2021  21:27
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/02, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan.

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố có tập thể Thường trực huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, thành ủy.

 

Năm 2020, diễn biến bất thường của bão lũ, thời tiết cực đoan, thiên tai và dịch bệnh đã làm ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Song với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; hầu hết cán bộ đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững; Công tác dân vận của Đảng, hệ thống chính trị phát huy hiệu quả; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện có hiệu quả; Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm đẩy mạnh thực hiện.

 

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong năm 2020 còn có những hạn chế, tồn tại như: Việc nắm bắt tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân có lúc chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao. Công tác phát triển đảng viên chưa đồng đền nhất là khu vực nông thôn và khu vực ngoài Nhà nước; công tác dân vận quần chúng chưa cao, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có đổi mới nhưng kết quả còn hạn chế...

 

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; Nâng cao chất lượng điều tra dư luận xã hội; giải quyết dứt điểm những vấn đề bứt xúc, nổi cộm; Tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị; Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; các biện pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận công tác xây dựng đảng trong năm 2020 có nhiều chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tốt; qua đánh giá phân loại có nhiều đảng bộ, cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

 

Năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở Đảng và các đảng viên phải tổ chức quán triệt, tự quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định về công xây dựng chính đốn Đảng; các Đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, dân vận đối với các nội dung chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo triển khai thực hiện làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ đạt kết quả cao nhất, hạn chế thấp nhất tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Yêu cầu các Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên liên tục công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng trong năm bằng kế hoạch của năm hoặc kế hoạch bổ sung phát sinh nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong sạch, vững mạnh./.

 

                                                                                                    Lê Hằng