Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 23/02/2021  20:45
Mặc định Cỡ chữ
Tiểu ban Tuyên truyền - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan báo chí địa phương và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

 

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, cụ thể:

 

Tiếp tục tuyên truyền nỗ lực của các cấp chính quyền trong việc thực hiện nghiêm, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,…

 

Thông tin việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; vận động người dân sử dụng ứng dụng Bluezone, nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, đồng thời không gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức về dịch bệnh.

 

Phản ánh việc theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, thông tin rộng rãi kết quả xử lý để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung./.

 

Cổng TTĐT tỉnh