Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

Giá khởi điểm của các điểm mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020
Ngày đăng: 24/11/2020  21:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.

Theo đó, giá khởi điểm đối với 03 điểm mỏ chưa thăm dò, phê duyệt trữ lượng, gồm:

 

Điểm mỏ tại thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy: Có diện tích 0,97ha; tài nguyên dự báo 9.700m3; giá khởi điểm Rkđ 5%;

 

Điểm mỏ tại thôn Kô Chấk 1, xã Măng Bút, huyện Kon Plông: Có diện tích 1,4ha; tài nguyên dự báo 14.000m3; giá khởi điểm Rkđ 5%;

 

Điểm mỏ tại thôn thôn Rô Xia 2, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông: Có diện tích 2,6ha; tài nguyên dự báo 26.000m3; giá khởi điểm Rkđ 5%;

 

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan.

 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ suất đầu tư thực tế khi thăm dò loại khoáng sản đấu giá ở khu vực chưa có kết quả thăm dò hoặc suất đầu tư thực tế khi khai thác loại khoáng sản đấu giá ở khu vực đã có kết quả thăm dò trong điều kiện tương tự để tính toán, quyết định và công bố, làm cơ sở đánh giá về tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản./.

 

Cổng TTĐT tỉnh