Thứ hai, Ngày 26/10/2020 -

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều
Ngày đăng: 17/09/2020  22:34
Mặc định Cỡ chữ
Triển khai Công văn số số 1231/TTg-CN ngày 11/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh có Công văn số 3499/UBND-NNTN ngày 17/9/2010 về việc thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; phát động phong trào bảo vệ an toàn đê điều tới tổ chức và quần chúng Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện nghiêm túc và tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản, bảo vệ đê kè và các vi phạm khác có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê kè, hành lang thoát lũ.

 

Giao UBND các huyện, thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án đang thi công, các bến bãi bốc xếp vật liệu xây dựng; thường xuyên phối hợp giữa chính quyền địa phương với lực lượng công an, thanh tra tài nguyên khoáng sản trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi và trong kiểm tra, xử lý vi phạm; có hình thức xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ sở để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài không xử lý triệt để.

 

Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định./.

 

            Cổng TTĐT tỉnh