Thứ sáu, Ngày 18/09/2020 -

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về điều hành giá
Ngày đăng: 07/08/2020  16:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2893/UBND-KTTH triển khai Thông báo số 251/TB-VPCP ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01/7/2020.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể:

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành có liên quan thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi, tái đàn, chế biến, điều hòa và cân đối cung cầu để ổn định giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Tích cực phối hợp các địa phương tổ chức tốt công tác tái đàn an toàn kết hợp với việc tăng cường công tác tiêu độc, khử trùng, an toàn sinh học nhằm tránh dịch bệnh tái phát; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm soát, giám sát chặt chẽ công tác nhập khẩu lợn sống, phòng chống nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh và hành vi gian lận thương mại.

 

Thường xuyên đánh giá tình hình sản xuất, cân đối cung cầu của mặt hàng thịt lợn nói riêng và các loại sản phẩm thịt thay thế để tuyên truyền người tiêu dùng có định hướng sử dụng để tránh tình trạng giá cả, cung cầu của các mặt hàng quá cao hoặc quá thấp.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc buôn bán, vận chuyển thịt lợn trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, trái quy định theo thẩm quyền. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường đối với mặt hàng thịt lợn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thị trường, quy định của pháp luật và tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước.

 

Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán, vận chuyển lợn thịt và thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát khâu trung gian, kênh phân phối, cung ứng từ lò mổ đến các đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích yêu cầu các doanh nghiệp phân phối, bán buôn, bán lẻ, các siêu thị đẩy mạnh xây dựng và triển khai chương trình bình ổn mặt hàng thịt lợn.

 

Theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, nắm bắt tình hình giá cả thị trường để dự báo, đề xuất các biện pháp điều hành giá phù hợp trong từng giai đoạn, từng thời kỳ; nhất là các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, có giải pháp chủ động chuẩn bị các nguồn hàng hóa để hạn chế tăng giá bất hợp lý.

 

Sở Tài chính: Kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công. Phối hợp với các ngành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về giá trong việc thực hiện niêm yết, kê khai, đăng ký giá đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá theo quy định. Sở Y tế: Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các ngành chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của Luật giá năm 2012, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các trường hợp không thực hiện niêm yết giá, không thực hiện bán đúng giá niêm yết đối với các vật tư tiêu dùng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (khẩu trang, nước sát khuẩn tay,…).

 

Sở Giao thông vận tải: Kiểm soát chặt chẽ phương án kê khai giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng Taxi, tránh lợi dụng tăng giá bất hợp lý.

 

Sở Xây dựng: Theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là giá thép, giá cát; chủ động đề xuất biện pháp điều hành giá vật liệu xây dựng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo mục tiêu ổn định giá thị trường vật liệu xây dựng, không gây biến động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng chung trong năm 2020.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông báo số 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ tại địa phương mình, cụ thể: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mức giá dịch vụ chuyển từ phí sang giá và dự kiến mức điều chỉnh giá, lộ trình điều chỉnh (nếu có) theo hướng tính đúng, tỉnh đủ các chi phí cấu thành giá đảm bảo hài hòa lợi ích nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ; trên cơ sở đó thực hiện xây dựng phương án điều chỉnh với mức độ và thời điểm phù hợp.

 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và giám sát thông tin mạng, không để những thông tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng gây bất ổn thị trường; chủ động tuyên truyền về công tác điều hành giá của Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, các cấp, các ngành, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch; thực hiện công khai, minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng và tạo sự đồng thuận trong dư luận.Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tốt công tác tái đàn an toàn kết hợp với việc tăng cường công tác tiêu độc, khử trùng, an toàn sinh học nhằm tránh dịch bệnh tái phát; thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi, chế biến, điều hòa và cân đối cung cầu để ổn định giá thịt lợn trên địa bàn trong thời gian tới.

 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình giá cả thị trường để kịp thời có biện pháp nhằm bình ổn thị trường, giá cả trong những tháng còn lại của năm 2020; đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá trên địa bàn; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm./.

 

Cổng TTĐT tỉnh