Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Hội nghị xét duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng: 15/07/2020  13:15
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 14/7, đồng chí Dương Văn Trang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị xét duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành và các thành viên tổ xét duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII.

 

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố Kon Tum đã thông qua báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Theo đánh giá, nhận xét của các đại biểu tham dự Hội nghị, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố Kon Tum lần thứ XII đã đánh giá khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đầy đủ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định được những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm đã đánh giá nghiêm túc, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, làm rõ trách nhiệm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong nhiệm kỳ qua.

 

Thể thức của các văn kiện đảm bảo đúng theo quy định số 66-QĐ/TW, ngày 6/2/2017 của Ban Bí thư TƯ Đảng “Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng”.

 

Tuy nhiên, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, về chủ đề của Báo cáo Chính trị, đề nghị Thành ủy Kon Tum bám sát Hướng dẫn 22-HD/VPTW ngày 22-3-2017 của Văn phòng Trung ương Đảng và tình hình thực tế để xác định tiêu đề cho phù hợp, đảm bảo thể hiện đầy đủ 5 thành tố: Tính Đảng; đoàn kết dân tộc; tinh thần đổi mới, sáng tạo; Quốc phòng - An ninh; mục tiêu phát triển KT-XH.

 

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, đề nghị rà soát, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố để đánh giá, trong đó từng lĩnh vực có so sánh với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025, đề nghị bổ sung các giải pháp về tăng cường xúc tiến đầu tư, chỉnh trang đô thị; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng...

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thành ủy Kon Tum bổ sung các ý kiến tham gia của các đại biểu tại buổi làm việc này để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Thành ủy Kon Tum xem xét lại một số nội dung như về chủ đề Báo cáo Chính trị; nhiệm vụ phát triển KT-XH trọng tâm nhiệm kỳ tới, chú ý tới phát triển 3 lĩnh vực đột phá mà tỉnh đã đề ra; thành phố cần rà soát lại quy hoạch, lấy sông Đăk Bla làm trung tâm để phát triển theo hai bên dòng sông; thực hiện tốt quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến sâu đối với nông sản và dược liệu để mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân.../.

 

Tin, ảnh: Dương Nương