Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

Tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng: 07/07/2020  13:18
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 07/7/2020, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI; thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo

 

I. Tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm

 

1. Tình hình kinh tế - xã hội

 

a) Phát triển kinh tế

 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6.112 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm tính đến ngày 31/5/2020 là 10.182 ha, đạt 96,2% kế hoạch và bằng 95,7% so với cùng kỳ; Ước 6 tháng đầu năm thực hiện 10.221 ha, đạt 96,6% so với kế hoạch và bằng 96,1% so với cùng kỳ năm trước.

 

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.005 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 14% so với cùng kỳ. Các ngành công nghiệp có lợi thế được chú trọng phát triển, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu được duy trì sản xuất và có sự tăng trưởng.

 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 9.346 tỷ đồng, đạt 41,5% so với kế hoạch và tăng 4,26% so với cùng kỳ. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động xuất khẩu hàng hóa và hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, kim ngạch xuất khẩu ước 60,1 triệu USD, đạt 40% so với kế hoạch, giảm 3,84% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch đến Kon Tum ước đạt 190.500 lượt, tổng doanh thu ước đạt 85,4 tỷ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm trước; công suất sử dụng phòng ước đạt 50%.

 

- Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước khoảng 1.532 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán địa phương giao và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương ước khoảng 4.632 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán và bằng 136,2% so cùng kỳ.

 

- Năm 2019, chỉ số PCI của tỉnh tăng 03 bậc so với năm 2018, đứng thứ 56/63 tỉnh, thành trong cả nước. Thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều nhà đầu tư lớn tiếp tục tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tính đến ngày 31/5/2020, đã thu hút 16 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 4.645,8 tỷ đồng.

 

- Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới,  06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 45 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 8-9 tiêu chí (không có xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí). Bình quân đạt 13,61 tiêu chí trên xã.

 

b) Văn hóa - xã hội

 

- Công tác đào tạo nghề, tư vấn giải quyết việc làm có sự chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả. Đã thực hiện tạm cấp kinh phí 166,3 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng, người lao động gặp khó khăn do chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

 

 - Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, quy mô trường lớp được nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, toàn tỉnh có 177 trường đạt chuẩn quốc gia. Việc xã hội hóa giáo dục và đào tạo tiếp tục được tăng cường.

 

- Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được cải thiện. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai tích cực. Toàn tỉnh, hiện có 97 xã, phường, thị trấn đã được công nhân đạt Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã, chiếm tỷ lệ 95,1%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 91%.

 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cơ bản diễn ra theo kế hoạch và thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch Covid-19. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được quan tâm. Hệ thống công nghệ thông tin, Phát thanh, truyền hình ngày càng được hoàn thiện và mở rộng, phát huy hiệu quả.

 

c) Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

 

- Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh tại Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh được triển khai quyết liệt, góp phần tạo những bước chuyển biến tích cực. Năm 2019, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) tỉnh Kon Tum tăng vượt bậc, đứng thứ 17/63 tỉnh thành. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2019 (PAPI) tỉnh Kon Tum đạt 41,86, đứng thứ 53 cả nước.

 

- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, tránh các cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp về đối tượng. Lĩnh vực tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc.

 

d) Quốc phòng, an ninh và đối ngoại: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại, hội nhập Quốc tế tiếp tục đi vào chiều sâu, quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Kon Tum và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campchia và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) tiếp tục được củng cố, đồng thời, tăng cường mở rộng quan hệ với các nước trong cộng đồng ASEAN, một số nước Châu Á và Châu Âu thông qua các diễn đàn, hội nghị quốc tế. Công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia cơ bản hoàn thành.

 

2. Thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm

 

a) Về tình hình thu ngân sách:

 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng thu 1.532 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm trước; Trong đó: Thu nội địa 1.430 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán, bằng 108,1% so cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 102 tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán và bằng 87,9% so cùng kỳ .

 

- Công tác thu hồi nợ đọng thuế: Nợ thuế tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 377,5 tỷ đồng; Đến ngày 30/4/2020, tổng số tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp mà người nộp thuế còn nợ là 399,1 tỷ đồng; Tỉ lệ nợ có khả năng thu so với dự toán thu NSNN năm 2020 là 3,1%. Uớc tình hình nợ thuế đến thời điểm ngày 30/6/2020 là 375,0 tỷ đồng, trong đó: nợ có khả năng thu là 75,0 tỷ đồng; nợ khó thu là 300,0 tỷ đồng.

 

b) Thực hiện chi ngân sách địa phương: Ước thực hiện chi 6 tháng 4.632 tỷ đồng, đạt 42,7% nhiệm vụ chi và bằng 136,2% so cùng kỳ năm trước, bao gồm:

 

- Chi đầu tư phát triển 1.791 tỷ đồng, đạt 47,9% nhiệm vụ chi, bằng 131,6% so cùng kỳ năm trước.

 

- Chi thường xuyên 2.735 tỷ đồng, đạt 48,9% nhiệm vụ chi, bằng 134,4% so thực hiện cùng kỳ, trong đó: Chi thường xuyên cân đối ngân sách đạt 52% nhiệm vụ chi; chi từ nguồn trung ương bổ sung mục tiêu đạt 31,5% nhiệm vụ chi.

 

* Đánh giá chung:

 

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: tăng trưởng kinh tế ở mức khá; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu quả; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản hoàn thành; ba lĩnh vực đột phá được tiếp tục triển khai tích cực; sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được chú trọng, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng đối tượng; công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện quyết liệt; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh bộc lộ một số hạn chế như: sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, vi phạm quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị còn diễn ra; các nguồn thu từ du lịch sụt giảm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi chưa hiệu quả; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế; ...

 

Ngoài nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình hạn hán diễn ra trên địa bàn tỉnh, vẫn còn tồn tại một số nguyên nhân chủ quan như: Các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu chưa thật sự chủ động, bám sát yêu cầu thực tiễn trong việc để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sự trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa khắc phục triệt để. Việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới có việc chưa kịp thời; ý thức chấp hành pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, an toàn giao thông... của một bộ phận người dân chưa cao.

 

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020, trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Kết luận số 1195-KL/TU, ngày 25/11/2019 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; khắc phục có hiệu quả các hạn chế nêu trên, đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

1. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách

 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo, giải pháp của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh sản xuất, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Coivd-19, nhất là Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Có kế hoạch, lộ trình phù hợp để phục hồi và phát triển đàn lợn, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

- Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản trên địa bản tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cấp tỉnh, huyện, xã, thôn (làng) và các chủ rừng trong công tác phòng, chống phá rừng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sớm đưa ra xét xử các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, rà soát xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh (PAR INDEX), phấn đấu năm 2020 chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng so với năm trước. Xây dựng Chương trình Xúc tiến Thương mại của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

- Theo dõi diễn biến, tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, nhất là nguồn thu từ khai thác quỹ đất và các nguồn lực trong dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thật sự cần thiết trong dự toán được giao.

 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả. Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025; triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

 

2. Phát triển văn hóa, giáo dục; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

 

- Tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời chỉ đạo, chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực và vật chất để sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

 

- Thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh.

 

- Chủ động, kịp thời trong công tác triển khai kế hoạch năm học 2019-2020 đảm bảo chất lượng; thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, an toàn, trung thực, đúng quy chế.

 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai đồng bộ Đề án giảm nghèo bền vững, ưu tiên bố trí nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm từ 3-4% so với cuối năm trước.

 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, các môn thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao mà tỉnh có thế mạnh.

 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước, kiến trúc chính quyền điện tử; triển khai sử dụng phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành trên phạm vi toàn tỉnh. Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin và thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước.

 

3. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân

 

- Thực hiện tốt Quyết định số 1408-QĐ/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

- Xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Hoàn thiện việc thiết lập cấu hình liên thông giải quyết TTHC giữa các cấp chính quyền, các Sở, ban, ngành với Ủy ban nhân dân tỉnh trên phần mềm Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Hoàn thành việc cập nhật các dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đồng thời tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

- Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường...

 

4. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại địa phương: Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đối ngoại trên mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh hợp tác phát triển với các tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia và Thái Lan; tăng cường mở rộng quan hệ với các nước trong cộng đồng ASEAN, một số nước Châu Á và Châu Âu thông qua các diễn đàn, hội nghị quốc tế./.

 

Văn phòng UBND tỉnh