Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

94.616/127.920 đối tượng nhóm 5,6,7 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được nhận tiền hỗ trợ
Ngày đăng: 27/05/2020  07:32
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH: Tính đến ngày 25/5/2020, 09/10 huyện, thành phố thực hiện xong việc chi trả được cho 94.616/127.920 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh, với kinh phí trên 80,812 tỷ đồng.

 

Thành phố Kon Tum trao tiền hỗ trợ cho đối tượng được thụ hưởng

 

Riêng huyện Ngọc Hồi giảm chi 64 người so với quyết định phê duyệt do trùng lặp; huyện Tu Mơ Rông thực hiện chi trả xong cho nhóm đối tượng người có công, đang thực hiện chi trả cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; huyện Đăk Glei đang triển khai thực hiện, theo kế hoạch đề ra sẽ hoàn thành việc chi trả trước ngày 30/5/2020.

 

Nhìn chung, tất cả các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện công tác chi trả cho các nhóm đối tượng; đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát đối tượng thụ hưởng để kịp thời tiếp tục phát hiện không để xảy ra tình trạng trùng lắp đối tượng.

 

Để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, trước đó, Sở Lao động-TB&XH phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ, tờ trình của UBND các huyện, thành phố, kịp thời báo cáo UBND tỉnh ban hành 10 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng 5,6,7 của 10 huyện, thành phố. Theo đó, toàn tỉnh có 127.920 đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ với kinh phí trên 107,511 tỷ đồng.

 

Trong đó, nhóm đối tượng 5 - người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng 4.611 người; Nhóm đối tượng 6 - bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng 10.856 người; Nhóm đối tượng 7 - người thuộc hộ nghèo 73.647 người, người thuộc hộ cận nghèo 38.806 người./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương