Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Thành lập Tổ công tác cung cấp dữ liệu phục vụ việc phân tích, theo dõi, giám sát nguy cơ tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Ngày đăng: 18/05/2020  13:40
Mặc định Cỡ chữ
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh vừa ban hành Quyết định 1684/QĐ-BCĐ thành lập Tổ công tác cung cấp dữ liệu phục vụ việc phân tích, theo dõi, giám sát nguy cơ tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

 

Tổ công tác do đại diện lãnh đạo Sở Y tế làm Tổ trưởng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ phó; thành viên là đại diện lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; các Sở: Thông tin và Truyền thông; Giao thông vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Viễn thông Kon Tum; UBND các huyện, thành phố và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

 

Tổ công tác có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp và báo cáo thông tin, dữ liệu liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh chính xác, đẩy đủ kịp thời về Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 

Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) tổng hợp, báo cáo dữ liệu cho Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn tại Văn bản số 2488/BYT-CNTT ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế.

 

Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum