Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Thành phố Kon Tum hỗ trợ 15.868 đối tượng thuộc nhóm 5,6,7 bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
Ngày đăng: 11/05/2020  18:03
Mặc định Cỡ chữ
Thành phố Kon Tum có 15.868 đối tượng thuộc nhóm 5,6,7 gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

 

Trao tiền hỗ trợ cho người có công của phường Quyết Thắng và xã Vinh Quang

 

Trong đó, có 859 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 3.789  đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 5.319 người thuộc hộ nghèo; 5.901 người thuộc hộ cận nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ 15 tỷ 373 triệu đồng.

 

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, có 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; trong đó đối tượng thuộc nhóm 5,6,7 được chi trả hỗ trợ 1 lần, thời gian áp dụng 3 tháng (từ tháng 4-6/2020), cụ thể:

 

Nhóm 5, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và Nhóm 6, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; Nhóm 7 là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng.

 

Đến nay, thành phố Kon Tum đã tiến hành cấp phát xong gần 1 tỷ 288 triệu đồng hỗ trợ cho 859 người có công cách mạng. Việc cấp, phát được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chi đúng, chi đủ, góp phần từng bước ổn định cuộc sống người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

 

4 nhóm đối tượng còn lại được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ đang được thành phố tiếp tục rà soát, lập danh sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Việc triển khai hỗ trợ đã góp phần từng bước ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

 

Tin ảnh: PV