Thứ hai, Ngày 26/10/2020 -

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông – xuân
Ngày đăng: 15/01/2020  14:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/01, UBND tỉnh ban hành văn bản 148/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân.

 

Theo đó, Sở Y tế đẩy mạnh các hoạt động giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm các tác nhân gây bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch, chú trọng các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa đông - xuân như cúm, bạch hầu, tay chân miệng, quai bị, thủy đậu và bệnh sốt xuất huyết.

 

Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; thực hiện tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; phòng chống lây nhiễm chéo, nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị, khống chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm.

 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân tại các trường học. Phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh mùa đông – xuân; Tùy tình hình dịch bệnh, đảm bảo kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh.

 

Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia và duy trì, triển khai thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và các hoạt động phòng chống dịch bệnh khác tại gia đình và cộng đồng.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

 

Huy động các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các Hội phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự lan rộng và bùng phát các loại dịch bệnh tại địa phương nói chung và các hoạt động phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân, trong đó tập trung triển khai nghiêm túc Chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm.

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị y tế tuyến tỉnh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông phòng chống dịch tại các công trường xây dựng, nhà trọ…

 

Chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời.

 

Phan Linh