Thứ sáu, Ngày 18/09/2020 -

Hội đồng nhân dân Tỉnh
Ngày đăng: 21/02/2019  16:15
Mặc định Cỡ chữ

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

KRing Ba

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Nguyễn Thế Hải

Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

* Ban kinh tế và Ngân sách

1. Ông Hồ Văn Đà, Trưởng Ban 

2. Ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Trưởng Ban 

3. Ông Nguyễn Đức, Ủy viên

4. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Ủy viên

5. Ông Nguyễn Hữu Tháp, Ủy viên

6. Bà  Y Thu, Ủy viên

7. Bà Mai Thoan, Ủy viên

* Ban Văn hóa - Xã hội

1. Bà Phan Thị Thủy, Trưởng Ban 

2. Bà  Huỳnh Thị Hồng, Phó Trưởng Ban

3. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên

4. Ông Võ Thanh Chín, Ủy viên

5. Bà Nguyễn Thị Liên, Ủy viên

6. Bà Y Ngọc, Ủy viên

7. Bà Y Phương, Ủy viên

   

* Ban pháp chế

1. Ông Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban

2. Ông Trần Bá Tuấn, Phó Trưởng Ban

3. Ông Lê Minh Chính, Ủy viên

4. Bà Nghe Minh Hồng, Ủy viên

5. Ông  Nguyễn Hồng Nhật, Ủy viên

6. Ông Xiêng Thanh Phúc, Ủy viên

7. Ông Đỗ Thanh Xuân, Ủy viên