Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019
Ngày đăng: 09/01/2019  22:24
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 09/01, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Theo đánh giá của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đã trở thành trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các Bộ, ngành, địa phương, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" đã được cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế của đất nước. Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, bước đầu thu được kết quả.

 

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên. Trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã khen thưởng cho 55.463 trường hợp, trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang chiếm 53,15%, khen thưởng thành tích kháng chiến chiếm 15,6%, khen cống hiến chiếm 3,9%, khen đối ngoại chiếm 0,27%, khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chiếm 27,6%.

 

Tại Kon Tum, các phong trào thi đua năm 2018 được tổ chức, triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã được phát hiện, tôn vinh, biểu dương, góp phần khích lệ, động viên nhân dân, cán bộ, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và công tác đối ngoại; việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất được quan tâm hơn.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

 

Đồng thời, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực, đồng chí đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và có kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhất là các nhân tố mới, các mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan toả trong cộng đồng./.

 

Tin, ảnh: Hương Giang

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2018)

  535.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh