Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Số/Kí hiệu
66/NQ-HĐND
Ngày ban hành
11/11/2022
Người ký
Dương Văn Trang
Trích yếu
Về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác
Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. (12/12/2022)
Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh. (12/12/2022)
Về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (12/12/2022)
Về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. (12/12/2022)
Về kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (12/12/2022)
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (12/12/2022)
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum (12/12/2022)
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (12/12/2022)
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án (12/12/2022)
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. (12/12/2022)