Thứ 4, Ngày 22/09/2021 -

Số/Kí hiệu
2519/UBND-NNTN
Ngày ban hành
23/07/2021
Người ký
Nguyễn Hữu Tháp
Trích yếu
Về công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Nông nghiệp - Tài nguyên
Đính kèm
Văn bản khác
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Tổng hợp (21/09/2021)
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 8) (21/09/2021)
Chấp thuận bổ sung dự án vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tu Mơ Rông (21/09/2021)
Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (21/09/2021)
V/v tăng cường chỉ đạo, đảm bảo tiến độ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 (21/09/2021)
V/v giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (21/09/2021)
Về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19 (21/09/2021)
V/v triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (21/09/2021)
V/v triển khai Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (21/09/2021)
V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV (21/09/2021)