Thứ 5, Ngày 01/12/2022 -

Số/Kí hiệu
22/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành
09/07/2021
Người ký
Dương Văn Trang
Trích yếu
Phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nghị quyết QPPL
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
Về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (11/11/2022)
Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 3) (11/11/2022)
Về chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (11/11/2022)
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi. (11/11/2022)
Về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum (11/11/2022)
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (11/11/2022)
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022. (11/11/2022)
Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (11/11/2022)
Về việc thống nhất như đề nghị của UBND tỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (11/11/2022)
Về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (11/11/2022)