Chủ nhật, Ngày 20/06/2021 -

Số/Kí hiệu
1556/UBND-KGVX
Ngày ban hành
14/05/2021
Người ký
Y Ngọc
Trích yếu
V/v bổ sung phương án, chỉ định cách ly y tế đối tượng từ vùng dịch trong nước về địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Khoa giáo - Văn xã
Đính kèm
Văn bản khác
Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum (18/06/2021)
Về việc ủy quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các huyện, thành phố (18/06/2021)
Về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (18/06/2021)
Bãi bỏ Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum (18/06/2021)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (18/06/2021)
Triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. (18/06/2021)
Triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (18/06/2021)
V/v chuẩn bị, phục vụ các buổi làm việc với Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các buổi họp định kỳ hằng tuần của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh với các ngành, đơn vị, địa phương (18/06/2021)
Về việc đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (18/06/2021)
V/v triển khai Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020” trên địa bàn tỉnh (18/06/2021)