Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Số/Kí hiệu
35/QĐ-UBND
Ngày ban hành
03/02/2023
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND tỉnh
Lĩnh vực
Nông nghiệp - Tài nguyên
Đính kèm
Văn bản khác
Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2) (27/03/2023)
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei (27/03/2023)
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum (27/03/2023)
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023 tỉnh Kon Tum (27/03/2023)
Kế hoạch Truyền thông nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Kon Tum năm 2023 (27/03/2023)
Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (27/03/2023)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (27/03/2023)
Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh 2023 (27/03/2023)
V/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (27/03/2023)
V/v tuyên truyền cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" (27/03/2023)