Thứ 7, Ngày 24/02/2024 -

Danh sách Giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 19/09/2020  16:17
Mặc định Cỡ chữ

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP TỈNH KON TUM

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp (tính đến tháng 8/2020)

Số điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Khanh

10/01/1982

Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

11 năm

0905316645

2

Đặng Hoàng Duy

22/6/1981

Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà - Chi cục Kiểm lâm Kon Tum

Lâm nghiệp

16 năm

0978033415

3

Trịnh Cao Đảng

21/7/1985

Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

11 năm

0979615121

4

Nguyễn Gia Minh Hải

08/3/1985

Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

12 năm

0978715640

5

Trần Duy Đắc

03/01/1987

Hạt Kiểm lâm Tu Mơ Rông - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

10 năm 8 tháng

0782808182

6

Nguyễn Thiện Bình

01/3/1978

Hạt Kiểm lâm Sa Thầy - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

08 năm

0385888168

7

Võ Văn Luận

02/01/1984

Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

14 năm 4 tháng

0974600009

8

Nguyễn Hữu Ngọc

12/6/1984

Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

15 năm 07 tháng

0982256799

9

Lường Huy Khánh

16/3/1984

Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

07 năm 4 tháng

0971498568

10

Trương Minh Trung

07/7/1977

Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

15 năm 08 tháng

0347617779

11

Hoàng Hồng Hà

15/3/1987

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 -  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

10 năm 02 tháng

0974770332

12

Trương Công Tuyến

25/9/1983

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 -  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

15 năm 08 tháng

0979183633

13

Đỗ Văn Hiệp

15/01/1983

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Lâm nghiệp

10 năm

0987633385

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
10 sự kiện nổi bật tỉnh Kon Tum năm 2023
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?