Thứ 5, Ngày 04/03/2021 -

Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày đăng: 21/02/2019  16:15
Mặc định Cỡ chữ

I/ THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

 

Nguyễn Văn Hòa

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

   

 

Nguyễn Thế Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Nghe Minh Hồng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

II/ CÁC BAN HĐND TỈNH