SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
9
1
6
9
3
Tin tức về xây dựng nông thôn mới Thứ Bảy, 31/01/2015, 11:28
8 xã phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2015  (29/01)
Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh dự kiến sẽ có tiếp 08 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới. Đường giao thông NTM ở Sa Sơn, Sa Thầy Gồm: xã Ia Chim, xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum); xã Đăk La (huyện Đăk Hà); xã Sa Sơn, xã Sa Nhơn (Sa Thầy); xã Tân Cảnh, xã Diên Bình (huyện ...
Kết quả thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn tại 3 xã điểm của thành phố Kon Tum  (29/01)
Tháng 1 năm 2013, UBND thành phố Kon Tum đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển giao thông nông thôn tại 03 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015. Sau hai năm thực hiện đề án, bên cạnh những kết quả cơ bản đã đạt được, thời gian tới, vẫn còn một số nội dung cần huy động nguồn lực triển khai.
Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới  (11/12)
Ngày 08/12/2014, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3166/UBND-KTN về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện những nội dung sau:
Kết quả thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020  (13/11)
Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội cấp dưới phối hợp trực tiếp với các đơn vị cùng cấp triển khai phối hợp thực ...
Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở xã Đăk Môn  (28/10)
Là xã biên giới, Đăk Môn (huyện Đăk Glei) có 87,9% số hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), cơ sở hạ tầng và đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Để đẩy mạnh việc xây dựng nông mới, xã Đăk Môn đã huy động sức dân đột phá vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong xây dựng NTM. Vì vậy, tính đến nay, xã ...
Sa Nghĩa: Trăn trở chuyện xây dựng nông thôn mới  (23/09)
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm từng bước đô thị hóa nông thôn và nâng cao mức sống của người dân, xóa dần khoảng cách giữa nông thôn và đô thị. Thế nhưng, bên cạnh những tín hiệu khả quan vẫn còn những trăn trở từ chính người dân và chính quyền sở tại. Chuyện xây dựng NTM ở Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy) là một ví dụ…
Tăng cường thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  (18/09)
 
Một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện NQTW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn  (09/09)
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. ...
Một số giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Kon Tum  (09/09)
Làng ở vùng sâu - Ảnh Văn Phương Nhằm tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm; đồng thời đẩy mạnh công tác vận động, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn việc trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã ...
Xây dựng nông thôn mới ở thành phố Kon Tum: Giao quyền quyết định cho dân  (28/08)
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thành phố Kon Tum đã huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án… đầu tư trên 224 tỷ đồng cho NTM. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, để tạo ra các bước đột phá mới, thành phố Kon Tum cần giao quyền quyết định cho dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM…

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm