SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
6
4
5
8
7
3
Tin tức về xây dựng nông thôn mới Thứ Năm, 23/10/2014, 12:41
Sa Nghĩa : Trăn trở chuyện xây dựng nông thôn mới  (23/09)
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm từng bước đô thị hóa nông thôn và nâng cao mức sống của người dân, xóa dần khoảng cách giữa nông thôn và đô thị. Thế nhưng, bên cạnh những tín hiệu khả quan vẫn còn những trăn trở từ chính người dân và chính quyền sở tại. Chuyện xây dựng NTM ở Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy) là một ví dụ…
Tăng cường thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  (18/09)
 
Một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện NQTW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn  (09/09)
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. ...
Một số giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Kon Tum  (09/09)
Làng ở vùng sâu - Ảnh Văn Phương Nhằm tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm; đồng thời đẩy mạnh công tác vận động, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn việc trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã ...
Xây dựng nông thôn mới ở thành phố Kon Tum: Giao quyền quyết định cho dân  (28/08)
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thành phố Kon Tum đã huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án… đầu tư trên 224 tỷ đồng cho NTM. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, để tạo ra các bước đột phá mới, thành phố Kon Tum cần giao quyền quyết định cho dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM…
Khảo sát đánh giá công tác truyền thông trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kon Tum  (26/08)
Từ ngày 18/8/2004 đến ngày 23/8/2014 đoàn công tác của Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc với tỉnh Kon Tum về công tác xây dựng nông thôn mới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới Giai đoạn 2011-2015  (26/08)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 33,6% năm 2010 xuống còn 19,2% năm 2013; kế ...
Huyện Tu Mơ Rông: Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng NTM  (26/08)
Vùng nông thôn mới ở Măng Ri ngày càng đổi mới Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông thu được những kết quả đáng khích lệ, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chương trình. Người dân đã tự giác ...
Đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới  (26/08)
Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chương trình Nông thôn mới (NTM) đã được các địa phương tập trung triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và bước đầu đã đạt được một số kết quả hết sức khả quan, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
Kết quả qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới  (19/08)
Qua 3 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 274/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV " về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015" đã đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến về nhiều mặt và đạt được một số kết quả nhất định.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm