SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
8
5
3
2
2
Tin tức về xây dựng nông thôn mới Thứ Năm, 24/07/2014, 13:54
Hỗ trợ xây dựng một số công trình thuộc Chương trình MTQG NTM giai đoạn 2014-2020  (17/07)
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 (cơ chế đặc thù).
Kết quả chương trình xây dựng Nông thôn mới  (15/07)
Tính đến tháng 6/2014, trong số 22 xã điểm của tỉnh được chọn xây dựng Nông thôn mới, tỉnh ta có xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của các tỉnh Tây Nguyên (19/19 tiêu chí). Bên cạnh đó, huyện Đăk Hà còn có xã Đăk Mar cũng đã đạt được 16/19 tiêu chí Nông thôn mới. Ngoài ra, tỉnh đã có 03 xã đạt chuẩn từ 11 đến 13 tiêu ...
Kinh nghiệm bê tông hoá đường giao thông nông thôn ở Đăk Tô  (03/06)
Huyện Đăk Tô có tổng số 351,26 km đường giao thông nông thôn, trong đó đường trục thôn là 81,16 km, chiếm 22,82%, đường trục xóm 40,41 km, chiếm 11,5% và đường trục chính nội đồng là 229,69 km, chiếm 65,68%. Huyện xác định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn là khâu đột phá trong chương trình xây dựng nông thôn mới; do vậy, năm 2012 UBND huyện đã xây dựng Đề án kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trình HĐND huyện phê duyệt đồng thời ban hành Nghị quyết số 04/2012/NQ-HDND, ngày 18/7/2012 thông qua Đề án kiên cố hoá đường giao thông giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện Đăk Tô.
Nỗ lực thực hiện tiêu chí “cơ sở vật chất văn hóa” ở xã xây dựng Nông thôn mới  (08/04)
Sa Sơn là xã được chọn làm điểm của huyện Sa Thầy trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015. Hơn 3 năm qua, bằng sự nỗ lực của hệ thống chính trị cơ sở và người dân địa phương, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, Sa Sơn đã hoàn thành 11/ 19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Năm 2014, xã phấn đấu ...
Xây dựng NTM ở Tu Mơ Rông: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất  (03/04)
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng để thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Tu Mơ Rông đã tận dụng tối đa các nguồn lực và vận động, tuyên truyền sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên trong gần 4 năm thực hiện Tu Mơ Rông đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2020  (27/03)
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2020.
Xây dựng nông thôn mới năm 2014: Đột phá trong xây dựng đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng  (04/03)
2 nhiệm vụ đột phá trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2014 được xác định là: Xây dựng đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Vì vậy, thực hiện Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng KT-XH thuộc Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai ...
Một số khó khăn trong việc hoàn thành tiêu chí bưu điện trong xây dựng nông thôn mới  (04/03)
Ngày 14/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, trong đó quy định đối với tiêu chí số 8 là xã đạt tiêu chí bưu điện khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu:
Đón Xuân trên vùng đất xây dựng nông thôn mới Đăk Mar  (14/01)
Xuân Giáp Ngọ 2014 đang về, vui chung với niềm vui hân hoan của đất nước tiễn năm cũ với nhiều thắng lợi và đón chào năm mới với ngập tràn niềm tin tưởng, Tết năm nay người dân xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung còn vui hơn vì xã vừa hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới - trở thành xã thứ 2 của huyện Đăk Hà (năm 2012 xã Hà Mòn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) và cũng là xã thứ 2 của tỉnh Kon Tum hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.
Những khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Kon Rẫy  (09/01)
Theo báo cáo tổng kết năm 2013 về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kon Rẫy thì hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn của huyện đã từng bước đáp ứng được nhu cầu về sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, người dân cũng đã nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong việc thực hiện chương trình nên ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm