SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
9
1
6
3
5
9
Tin tức về xây dựng nông thôn mới Thứ Năm, 21/08/2014, 11:51
Kết quả qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới  (19/08)
Qua 3 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 274/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV " về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015" đã đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến về nhiều mặt và đạt được một số kết quả nhất định.
Xã Đăk Tơ Lung: Phát huy sức dân xây dựng nông thôn mới  (14/08)
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từ năm 2011 đến nay, cấp ủy-chính quyền-Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Đăk Tơ Lung (huyện Kon Rẫy) đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục đích của việc XDNTM- xem đây là trách nhiệm của mỗi người dân trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng ở địa phương.
Tuổi trẻ Kon Tum chung tay xây dựng nông thôn mới  (12/08)
Ngày 25/6/2014, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum về tình hình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ đầu nhiệm kỳ (2012-2017) đến nay. Một trong những nội dung được các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm là “Tuổi trẻ Kon Tum đã, đang và sẽ làm gì để chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới?”.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum  (05/08)
Ảnh minh hoạ
Với quan điểm chỉ đạo: lấy đại đoàn kết dân tộc làm động lực; lợi ích của nhân dân làm điểm tương đồng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh làm nội dung; sự tiến bộ nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ở cộng đồng dân cư làm mục đích; lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân làm phương châm. Cuộc ...
Xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, dự toán mẫu các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới.  (31/07)
Ngày 28 tháng 07 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1865/UBND-KTN về việc xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, dự toán mẫu các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới.
Hỗ trợ xây dựng một số công trình thuộc Chương trình MTQG NTM giai đoạn 2014-2020  (17/07)
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 (cơ chế đặc thù).
Kết quả chương trình xây dựng Nông thôn mới  (15/07)
Tính đến tháng 6/2014, trong số 22 xã điểm của tỉnh được chọn xây dựng Nông thôn mới, tỉnh ta có xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của các tỉnh Tây Nguyên (19/19 tiêu chí). Bên cạnh đó, huyện Đăk Hà còn có xã Đăk Mar cũng đã đạt được 16/19 tiêu chí Nông thôn mới. Ngoài ra, tỉnh đã có 03 xã đạt chuẩn từ 11 đến 13 tiêu ...
Kinh nghiệm bê tông hoá đường giao thông nông thôn ở Đăk Tô  (03/06)
Huyện Đăk Tô có tổng số 351,26 km đường giao thông nông thôn, trong đó đường trục thôn là 81,16 km, chiếm 22,82%, đường trục xóm 40,41 km, chiếm 11,5% và đường trục chính nội đồng là 229,69 km, chiếm 65,68%. Huyện xác định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn là khâu đột phá trong chương trình xây dựng nông thôn mới; do vậy, năm 2012 UBND huyện đã xây dựng Đề án kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trình HĐND huyện phê duyệt đồng thời ban hành Nghị quyết số 04/2012/NQ-HDND, ngày 18/7/2012 thông qua Đề án kiên cố hoá đường giao thông giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện Đăk Tô.
Nỗ lực thực hiện tiêu chí “cơ sở vật chất văn hóa” ở xã xây dựng Nông thôn mới  (08/04)
Sa Sơn là xã được chọn làm điểm của huyện Sa Thầy trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015. Hơn 3 năm qua, bằng sự nỗ lực của hệ thống chính trị cơ sở và người dân địa phương, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, Sa Sơn đã hoàn thành 11/ 19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Năm 2014, xã phấn đấu ...
Xây dựng NTM ở Tu Mơ Rông: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất  (03/04)
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng để thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Tu Mơ Rông đã tận dụng tối đa các nguồn lực và vận động, tuyên truyền sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên trong gần 4 năm thực hiện Tu Mơ Rông đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm