SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
0
4
3
1
5
Tin tức về xây dựng nông thôn mới Thứ Tư, 27/07/2011, 08:00

Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta: Cần sự chung sức, chung lòng của người dân....

 

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), UBND tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan, các huyện, thành phố tập trung công tác lãnh chỉ đạo để chương trình được thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu, trên thực tế, việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở tỉnh ta còn gặp phải rất nhiều khó đòi hỏi phải có sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của người dân.

Chậm tiến độ
 
Làng định canh định cư nông thôn mới ở xã Măng Ri - Tu Mơ Rông.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thì tiến độ xây dựng NTM chậm so với kế hoạch. Đầu tiên phải kể đến là việc lập đồ án quy hoạch. Đến nay, đối với 22 xã điểm thì mới có 3 xã Đăk Mar, Hà Mòn (huyện Đăk Hà), Đoàn Kết (TP Kon Tum) đã phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM, còn 19 xã cũng chỉ dừng lại ở phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch để phê duyệt. Hiện nay, toàn tỉnh chưa có xã nào hoàn thành việc lập đề án xây dựng NTM cấp xã theo quy trình. Trong tổng số 81 xã xây dựng NTM, hiện tại, chỉ một số xã cơ bản hoàn thành Đề án đang trình xin ý kiến, thẩm định phê duyệt như: xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La (huyện Đăk Hà); Đăk Kroong, Đăk Môn (huyện Đăk Glei); Sa Sơn, Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy); Măng Cành, Pờ Ê ( huyện Kon Plông); Đăk Rơ Ông, Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông). Các xã còn lại, mới có 02 xã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch để phê duyệt; một số xã đang tập trung lập đồ án quy hoạch; còn một số xã còn chưa triển khai thực hiện lập đề án, thậm chí có xã còn giao hết cho đơn vị tư vấn tự điều tra, khảo sát... Nguyên nhân dẫn đến tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm ngay từ khâu đầu tiên là do nhận thức của người dân chưa đúng với tinh thần của chương trình xây dựng nông thôn mới; một số xã còn trông chờ, ỷ lại; đội ngũ cán bộ xã yếu cả về trình độ và năng lực chuyên môn. Công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, trách nhiệm của ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã và Đảng ủy, UBND các xã chưa cao, chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của xây dựng NTM. Công tác phối hợp thực hiện giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, giám sát chưa kịp thời và thường xuyên... 
 
Mới đây, tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm xây dựng NTM, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, các huyện, thành phố, các xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm mà cụ thể là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã xem việc triển khai xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, phải đưa vào chương trình, kế hoạch và các cuộc họp để chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, các huyện, thành phố cần chủ đồng lồng ghép các chương trình dự án với xây dựng NTM; chủ động tổ chức tuyên truyền đến tận người dân để người dân hiểu và nhận thức đúng vai, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM.
 
Đa dạng hình thức tuyên truyền
 
Vấn đề quan trọng nhất hiện nay trong quá trình xây dựng nông thôn mới chính là người dân phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Đây là yếu tố mang tính quyết định vì mục đích của chương trình xây dựng NTM chính là phát huy nội lực, huy động sự tham gia của người dân và kết hợp với sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân vẫn chưa thực sự quan tâm. Theo ông Nguyễn Văn Vụ - Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết thì nhận thức của người dân vẫn còn thấp. Khi triển khai, nhân dân đồng tình, ủng hộ cao nhưng với suy nghĩ là thống nhất để Nhà nước đầu tư.
 
Bởi vậy, để Chương trình xây dựng NTM đảm bảo tiến độ và hiệu quả, chính quyền xã phải tự chủ động, có kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi nhận thức và trách nhiệm của chính mình trong việc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần tổ chức tuyên truyền đa dạng với nhiều hình thức, chú trọng phát huy lợi thế của các tổ chức, hội, đoàn thể như hội phụ nữ, thanh niên, CCB...và đặc biệt là đội ngũ thôn trưởng, già làng, người có uy tín thường xuyên, liên tục đến từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cảu bản thân cũng như ý nghĩa, mục đích của Chương trình xây dựng NTM.
 
Bài và ảnh: Hà Nam

Số lượt người xem: 5422 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm