SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
2
3
8
1
3
8
Văn hóa xã hội Thứ Sáu, 20/10/2017, 19:56
Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh  (18/10)
Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2779/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.
Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương  (18/10)
Ngày 9/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; trong 03 năm qua, tỉnh Kon Tum luôn xác định việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW có ý nghĩa to lớn đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng con người, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III - 2017  (15/10)
Chiều 13/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác báo chí quý III - 2017; đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020  (14/10)
Ngày 11/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2736/KH-UBND về chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2016 -2020.
Kế hoạch tổ chức tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2018  (12/10)
Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2737/KH-UBND về việc tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2018.
Phê duyệt số lượng học sinh THPT năm học 2017-2018 được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP  (10/10)
Ngày 09/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ năm học 2017-2018.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn dự Lễ Kỷ niệm 05 năm thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh  (07/10)
Sáng ngày 07/10, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ Kỷ niệm 05 năm thành lập và phát triển (09/10/2012 - 09/10/2017); thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát biểu chúc mừng.
Chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu  (06/10)
Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2665/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu.
Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020  (03/10)
Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020, chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được một số kết quả khả quan.
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn chuyển mùa  (01/10)
Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2649/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn chuyển mùa.
Định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện  (01/10)
Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở  (29/09)
Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 952/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với nội dung chính như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm