SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
2
3
8
1
8
3
Kinh tế Thứ Sáu, 20/10/2017, 20:00
Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh  (18/10)
"Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp nhằm tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh; đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, liên kết vào sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho các thành viên HTX, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn" là mục tiêu mà tỉnh đang hướng tới trong quá trình đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
Tạm ứng, thanh toán vốn các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh  (17/10)
Ngày 16/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2775/UBND-KT chỉ đạo về tạm ứng, thanh toán vốn các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 trên địa bàn tỉnh  (17/10)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ  (16/10)
Ngày 16/10, UBND tỉnh ban hành văn bản 2769/UBND-NNTN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ.
Triển khai chính sách tiếp cận vốn cho các Hợp tác xã  (15/10)
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2711/UBND-KT ngày 09/10/2017 chỉ đạo triển khai chính sách tiếp cận vốn cho các Hợp tác xã.
Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  (15/10)
Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017 - 2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (15/10)
Tại Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 11/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017 - 2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Công điện về công tác phòng, chống cơn bão số 11  (15/10)
Ngày 14/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công điện số 05/CĐ-CT chỉ đạo về công tác phòng, chống cơn bão số 11.
Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn  (10/10)
Ngày 06/10, Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng  (07/10)
Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2682/UBND-HTKT ngày 05/10/2017 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh  (07/10)
Ngày 03/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2607/UBND-HTKT chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa bàn tỉnh  (06/10)
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NC&PT NNCNC) thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen(Khu NNUDCNC Măng Đen) được thành lập theo Quyết định số 664/QĐ-UB ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum; trên cơ sở Trại thực nghiệm thuộc Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tỉnh Kon Tum ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm