SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
2
1
3
0
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Chủ Nhật, 22/04/2018, 02:22
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum  (21/04)
Ngày 19/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
32 cuộc thanh tra được triển khai trong tháng 4 năm 2018  (21/04)
Trong tháng 4/2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 32 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 08 cuộc với số tiền sai phạm 1.519.770.115 đồng và 5.939,6 ha đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.151.267.343 đồng, kiến nghị xử lý khác 97.845.895 đồng và 5.939,6 ha đất.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 16-20/4/2018  (21/04)
(kontum.gov.vn): Bãi bỏ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo; Quản lý, sử dụng quy đất công ích trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2018; Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm xuất khẩu; Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 16 đến 20/4/2018.
Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin  (18/04)
Ngày 17/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 951/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.
Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 tỉnh Kon Tum  (17/04)
Trong năm 2017, toàn tỉnh Kon Tum có 104 cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; đến nay, đã có 104 cơ quan, đơn vị với số người phải kê khai tài sản, thu nhập 9.950 người đạt tỷ lệ 100%.
Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  (17/04)
Ngày 16/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 903/UBND-NC chỉ đạo Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vận chuyển, mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái quy định  (16/04)
Ngày 16/4/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã ký Quyết định số 185/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trềnh Thái Chí (trú tại xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật và mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định của Nhà nước với khối lượng 5,466m3 gỗ xẻ nhóm III và IV.
Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vận chuyển, mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định  (14/04)
Ngày 13/4/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã ký Quyết định số 181/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Mai Hồng Tân (trú tại thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei) đã có hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật và hành vi mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định của Nhà nước với số lượng 1.008 kg nhựa Thông.
Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018  (11/04)
Ngày 11/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 76/QĐ-BCĐ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên"  (11/04)
Ngày 09/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 835/UBND-NC chỉ đạo về thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện hiện quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018  (11/04)
Ngày 09/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 836/UBND-NC chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Kết quả 03 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh  (11/04)
Trong thời gian qua (từ 12/2015 đến tháng 3/2018), ngành Thanh tra tỉnh đã kết thúc 239 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; việc thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135; việc quản lý, sử dụng đất; chấp hành pháp luật thuế; bảo hiểm xã hội; tài nguyên môi trường...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm