SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
6
9
0
3
9
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Bảy, 25/03/2017, 19:23
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ ban hành trong tháng 02/2017  (23/03)
Trong tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
Thực hiện 04 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong quí I năm 2017  (23/03)
Trong quý I năm 2017, các cơ quan chức năng tỉnh đã triển khai thực hiện 04 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 5 cơ quan, đơn vị.
Quí I năm 2017 ngành Thanh tra tỉnh kết thúc 13 cuộc thanh tra  (23/03)
Quý I năm 2017, Ngành Thanh tra tỉnh kết thúc 13 cuộc thanh tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; phòng, chống tham nhũng...
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin  (21/03)
Ngày 17/3/2017, Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin với yêu cầu tổ chức thi hành Luật nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về việc công khai thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính  (16/03)
Ngày 10/3/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 2182/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh  (15/03)
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021  (14/03)
Ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021  (14/03)
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Phan Văn Thế và Huỳnh Tấn Phục, cụ thể:
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  (14/03)
Ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh  (14/03)
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017  (14/03)
Triển khai Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017; ngày 13/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 644/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp  (13/03)
Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp đến xúc tiến đầu tư tại tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm