SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
0
5
7
4
4
8
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Năm, 16/03/2017, 08:00

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 10/3/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 2182/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Theo đó, để tạo khung khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phân công lại và thống nhất về đầu mối chủ trì kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng quy định đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện./.

Thái Ninh

Số lượt người xem: 1012 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm