SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
0
6
5
4
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Ba, 14/03/2017, 10:00

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.

 

Để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư trên toàn quốc, rút ngắn thời gian triển khai, tăng cường sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin dân cư, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương có trách nhiệm: (a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trách nhiệm được phân công trong việc xây dựng, quản lý và khai thác CSDLQG về dân cư quy định tại Luật căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; (b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác CSDLQG về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi bộ, ngành, địa phương quản lý; (c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin dân cư trong CSDLQG về dân cư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin giữa CSDLQG về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; khi xây dựng các dự án, nhiệm vụ có tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân cần trao đổi, thống nhất với Bộ Công an để tránh đầu tư trùng lắp, lãng phí.

Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ cụ thể các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng,  vận hành và khai thác, thu thập và cập nhập thông tin…. trên CSDLQG về dân cư; theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) Thành lập BCĐ triển khai Đề án 896 tại địa phương theo hướng dẫn của BCĐ đề án 896, Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo cơ quan Công an cấp tỉnh là Phó Trưởng Ban thường trực phối hợp cùng Văn phòng UBND cấp tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; các thành viên BCĐ hoạt động kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ; (2) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về CSDLQG về dân cư trong các cơ quan, đơn vị đến từng hộ gia đình, từng người dân; (3) Chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các tổ chức thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào CSDLQG về dân cư; xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng CSDLQG về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2017; (4) Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa các văn bản do địa phương ban hành trong công tác quản lý dân cư phục vụ việc ứng dụng hệ thống CSDLQG về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong giải quyết TTHC cho người dân; (5) Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cap hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng CSDLQG về dân cư tại địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Thái Ninh

Số lượt người xem: 1155 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm