SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
4
6
8
6
9
7
Tin tức Thứ Sáu, 17/08/2012, 07:45

Công tác phòng, chống lụt, bão năm 2012 và đánh giá tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - kiêm Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai nãm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt, bão năm 2012 và đánh giá tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 9 (năm 2009) trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh; huyện, thành phố và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

 

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh trình bày các Báo cáo liên quan đến các nội dung trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự Hội nghị; Ngày 07 tháng 8 năm 2012, Văn phòng UBND tỉnh đã có Thông báo số 1010/TB-VP về kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - kiêm Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh đã kết luận như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2012 (Báo cáo tổng kết) và Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 9 (năm 2009) trên địa bàn tỉnh. Giao Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn chỉnh các báo cáo nêu trên.
 

 Kiểm tra chỉ đạo đắp đập chắn nước - Ảnh: V.Nhiên

 
Để chủ động úng phó với thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra trong năm 2012, ngoài những nhiệm vụ đã được để cập tại Báo cáo tổng kết, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt những nội dung sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2012; Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các ngành, các cấp (đặc biệt là cấp xã, phường). Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2011 và bàn triển khai nhiệm vụ năm 2012; trong đó cần xác định rõ những việc đã làm được và chưa làm được, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các giải pháp cụ thể; trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2012 của đơn vị, địa phương mình cho sát với thực tế, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng ngành, địa bàn quản lý nhằm chủ động đối phó kịp thời, có hiệu quả với tính huống bất lợi khi thiên tai xảy ra; Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Chủ động kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết, có phương án sẵn sàng huy động các lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ người, tài sản và công trình khi có thiên tai.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008- 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2002/KH-ƯBND ngày 02/10/2008;  Chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Ban quản lý Khai thác các công trình thủy lợi: Tổ chức kiểm tra các Hồ chứa nước thủy lợi, đập thủy điện trên địa bàn tỉnh để có khuyến cáo, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện đúng quy trình phòng chống lụt bão, quy trình điều tiết, xả lũ và khắc phục những tồn tại trong quá trình vận hành công trình trong mùa mưa lũ.
 
Về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 (năm 2009): Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chi đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: Tập trung, thường xuyên quan tâm đến công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 (năm 2009) và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chỉ đạo điều hành từ nay đến 2015 (Đây là nội dung yêu cầu phải được đánh giá trong Báo cáo hàng quý; 6 tháng, năm của ngành và địa phương);  Có Báo cáo đánh giá toàn diện công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 (Tổng hợp các nguồn vốn đã tham gia khắc phục trên địa bàn, đánh giá những nội dung công việc đã làm và chưa làm được so với Đề án đã được duyệt...), đề xuất giải pháp, có kế hoạch cụ thể để tập trung đầu tư, thực hiện hoàn thành các nội dung công việc còn lại, báo cáo UBND tỉnh xem xét (qua Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh trước ngày 30/8/2012 để tổng hợp), trình Thường trực Tỉnh ủy.
               
Giao Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh xây dựng Đề cương, hướng dẫn cụ thể để các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thống nhất các hạng mục, bảng biểu, nội dung báo cáo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/9/2012.
 

Thu Huyền (tổng hợp)


Số lượt người xem: 2249 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm