SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
2
0
4
7
6
Tin tức Thứ Sáu, 23/12/2011, 10:30

Chấn chỉnh công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu TTHC của tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngày 20 tháng 12 năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2222/UBND-KTN về việc chấn chỉnh công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện thống nhất công tác niêm yết công khai TTHC tại cơ quan, địa phương theo quy định sau:

Tiến hành rà soát các quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông do cơ quan, địa phương ban hành theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời sửa đổi, bãi bỏ các điều khoản có quy định về TTHC sai thẩm quyền theo quy định Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong thực hiện các TTHC tại địa phương.
 
Phạm vi và yêu cầu công khai thủ tục hành chính: Công khai đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, tham mưu và giải quyết của cơ quan, địa phương theo Bộ TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố (đối với cơ quan, địa phương thuộc tỉnh) và Bộ TTHC của các Bộ, ngành Trung ương (đối với các cơ quan thuộc ngành dọc); Từng TTHC phải được công khai đầy đủ các bộ phận cấu thành theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Thông tin quy định TTHC phải được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một liên thông của cơ quan, địa phương; cập nhật và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương (nếu có).
 
Hình thức công khai: Niêm yết tại bàn viết dành cho tổ chức, cá nhân. Chia Bộ TTHC của cơ quan, địa phương theo các lĩnh vực và đóng thành tập (đánh số trang từng tập), lưu giữ trong bìa sơ mi; đầu mỗi tập là trang mục lục tên các TTHC;Các bộ sơ mi được đặt tại bàn viết dành cho tổ chức, cá nhân hoặc trong các kệ đứng đặt tại khu vực ngồi chờ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 
Ảnh minh họa: N.Đang.
Niêm yết trên bảng: Bộ TTHC của cơ quan, địa phương được chia và niêm yết theo từng lĩnh vực; mỗi TTHC được thể hiện trên 01 mặt giấy A4 theo mẫu phụ lục 1. Các TTHC trong mỗi lĩnh vực phải được đánh số thứ tự và sắp xếp theo trật tự từ nhỏ đến lớn (ưu tiên những TTHC mà tổ chức, cá nhân thường xuyên thực hiện được nằm vị trí trên). Các trang trong từng lĩnh vực phải được đánh số thứ tự, trang đầu tiên là mục lục tên các TTHC trong lĩnh vực đó; Tùy theo diện tích thực tế của khu vực, Thủ trưởng cơ quan, địa phương quyết định kích thước và số lượng bảng niêm yết sao cho đảm bảo niêm yết đầy đủ các TTHC đã được công bố (có thể sử dụng bảng khổ lớn hoặc khổ nhỏ, bảng ghép,...). Bảng niêm yết phải được đặt ở nơi dễ nhìn, không quá cao hoặc quá thấp; không dùng kính, lưới, khóa bảo vệ; không để bàn ghế che chắn... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu TTHC của cá nhân, tổ chức. Bảng niêm yết chỉ được sử dụng để công khai các TTHC theo Quyết định công bố của cấp có thẩm quyền; các loại giấy tờ khác phải được niêm yết ở bảng khác hoặc khu vực khác tùy bố trí của từng cơ quan, địa phương.
 
Đăng tải trên trang tin điện tử của cơ quan, địa phương: Trên trang thông thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, địa phương phải có chuyên mục "Hướng dẫn thủ tục hành chính". Công cụ tra cứu phải cho phép tìm kiếm lĩnh hoạt TTHC theo tên, lĩnh vực hoặc toàn bộ danh mục TTHC.... Nội dung các TTHC phải được công khai theo đúng quy định tại phụ lục 1. Các TTHC có mẫu đơn, tờ khai phải cho phép tải về theo quy chuẩn cấp độ 2. Khuyến khích tạo đường kết nối đến các văn bản quy định của TTHC tại các trang của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Cổng thông tin điện tử của tỉnh nhằm tạo thuận lợi trong tra cứu, đối chiếu.
 
Tại nơi niêm yết công khai TTHC của cơ quan, địa phương phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị quy định hành chính; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC, cụ thể: Bảng công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị quy định hành chính tỉnh Kon Tum theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh Kon Tum. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người chịu trách nhiệm quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, địa phương; Bảng quy định quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC theo Điều 21 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Các cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện công tác công khai TTHC theo hình thức a và b của văn bản này; cơ quan, địa phương đã có trang thông tin điện tử phải thực hiện đồng thời cả 03 hình thức nêu trên; Khuyến khích UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức công khai TTHC tại nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố... với nhiều hình thức thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận quy định TTHC của người dân, tổ chức có nhu cầu.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn của tỉnh có trách nhiệm: Thường xuyên rà soát, kịp thời cập nhật những quy định TTHC mới được công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hết hiệu lực... đúng theo quy định. Kiểm tra thay đổi các trang bị rách nát, sờn ố... nhằm đảm bảo mỹ quan trong công khai TTHC.
 
Thu Huyền (tổng hợp)

Số lượt người xem: 2380 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm