SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
1
0
4
2
Tin tức Thứ Sáu, 14/10/2011, 09:20

Một số nội dung, biện pháp nâng cao công tác dân vận trong dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh

 
Hội nghị BCH quân sự tỉnh - Ảnh: Đ.Nhuận.

Ngày 06 tháng 10 năm 2011 Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 773/CT-QP ngày 07/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh công tác dân vận của Dân quân tự vệ trong tình hình mới.    

Ủy Ban nhân dân tỉnh  xác định trong những năm tiếp theo để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 773/CT-QP của Bộ Quốc phòng cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp như sau :
 
Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và nhận thức đầy đủ nội dung Chỉ thị 773/CT-QP, Kế hoạch 20/KH-QK về tăng cường công tác dân vận của Dân quân tự vệ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình.
 
Phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ làm công tác dân vận theo đúng nội dung, yêu cầu, hình thức, phương pháp đã được xác định trong Chỉ thị 773/CT-QP , Kế hoạch 20/KH-QK và Hướng dẫn số 300/HD-CT của Cục Chính trị. Chú trọng phát huy vai trò của các cấp ủy, chi bộ quân sự xã, phường, vai trò chinh trị viên, chỉ huy trưởng quân sự và các cấp trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Lưu ý công tác dân vận của dân quân tự vệ là hướng dẫn cách làm theo mô hình, tránh làm thay nhân dân.
 
Thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ quân sự quốc phòng hàng năm ở cơ sở để đề ra Nghị quyết lãnh đạo lực lượng Dân quân tự vệ làm công tác dân vận ở địa phương mình. Ban Chỉ huy quân sự các cấp phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nội dung biện pháp, phân công địa bàn cho các đơn vị Dân quân tự vệ để tổ chức thực hiện. Thông qua sinh hoạt đơn vị dân quân, các đợt sinh hoạt chính trị địa phương, các đợt huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hàng năm để quán triệt phổ biến nội dung công tác dân vận cho Dân quân tự vệ, qua đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ.
 
Tăng cường bồi dưỡng kiến thức công tác dân vận, nhiệm vụ chính trị địa phương, chính sách dân tộc, tôn giáo, thường xuyên thông tin, giáo dục tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đọan của các thế lực thù địch. Bồi dưỡng những kiến thức cần thiết để cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ chủ động tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân trong thôn làng, khu phố, cụm dân cư và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
 
Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng và tổ chức của Dân quân tự vệ, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và huấn luyện quân sự, tăng cường chất lượng chính trị, làm sạch đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Dân quân tự vệ, bảo đảm độ tin cậy về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các chủ trương , chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng Dân quân tự vệ trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động cách mạng ở địa phương.
 
Duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố với Ban Dân vận, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương làm tốt công tác dân vận theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương với nội dung, hình thực phong phú, hiệu quả.
 
Cơ quan quân sự các cấp phải thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 773/CT-QP ở cơ sở ,kịp thời phát hiện những sai sót để cấán chỉnh và hàng năm cần tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Những nơi tình hình chính trị phức tạp cần nghiên cứu kỹ, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy, chính quyền địa phương có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí để Dân quân tự vệ hoạt động công tác dân vận có hiệu quả.
 
Dương Thúy Hồng (tổng hợp)

Số lượt người xem: 17718 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm