SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
2
6
8
4
7
Tin tức Thứ Hai, 19/09/2011, 08:55

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2015

 
Ảnh minh họa: D.Nương.

Nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả bền vững, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa tỉnh. Ngày 09 tháng 9 năm 2011 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2015.

Với mục tiêu phấn đấu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về bình đẳng giới; thực hiện lồng ghép giới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động từ tỉnh đến cơ sở; từng bước thu hẹp rõ rệt khoảng cách giới và nâng cao vị thế trong một số lĩnh vực có sự bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng cao, tạo đà thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
 
Để thực hiện tốt kế hoạch này ngoài mục tổng quát còn có 07 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện với tổng dự toán kinh phí  thực hiện là 8 tỷ đồng trong đó: Ngân sách trung ương là 5 tỷ 800 triệu đồng, ngân sách địa phương là 2 tỷ 200 triệu đồng.
 
Thu Huyền

Số lượt người xem: 2880 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm