SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
0
3
4
Tin tức Thứ Năm, 30/06/2011, 10:30

Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

 

Ngày 27/6/2011 Đảng ủy Công an tỉnh ban hành văn bản số 107-CV/ĐUCA về việc tổng kết Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” trên địa bản tỉnh Kon Tum.

Để có cơ sở báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu  các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh tiến hành đánh giá tổng kết 08 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại các địa phương, đơn vị mình. Nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị cần tập trung đánh giá vào những nội dung chủ yếu như: công tác tuyên truyền, học tập Chỉ thị 22-CT/TW; công tác giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tổ chức cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”...
 
Theo đó, việc tổ chức tổng kết Chỉ thị số 22-CT/TW phải đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện Chỉ thị; tìm ra các mặt đạt được, chưa được, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Đồng thời, các đơn vị đánh giá tình hình, kết quả xây dựng, hoàn thành các văn bản pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; tình hình xây dựng, hoàn thiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, phương tiện giao thông vận tải; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT; công tác chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe, kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông, xử lý cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực trong công tác kiểm định và sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông...
 
Trên cơ sở đó, các huyện ủy, thành ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tiến hành tổ chức tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW tại cơ quan, đơn vị mình và gửi báo cáo kết quả về Đảng ủy Công an tỉnh (qua Đảng ủy phòng Cảnh sát giao thông) trước ngày 18/7/2011 để tổng hợp, xây dựng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Minh Thiện (tổng hợp)

Số lượt người xem: 5542 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm