SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
0
4
9
Tin tức Thứ Ba, 28/06/2011, 08:10

Quy định mới về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm

 
Ảnh minh họa-V.Nhiên.

Để quản lý tốt các hoạt động trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường. Ngày 21/6/2011, UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo Quyết định, kể từ ngày 01/7/2011 tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải tuân thủ các quy định sau đây: Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chưa được triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận; phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ tác động của mình; khắc phục ô nhiễm môi trường, bồi thường thiệt hại (nếu có) do hoạt động của mình gây ra; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình; xây dựng kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường định kỳ theo cam kết và báo cáo kết quả hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở định kỳ hàng năm đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo phân cấp; chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường; nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường; trong trường hợp gia súc, gia cầm bị dịch, yêu cầu áp dụng phương pháp tiêu hủy gia xúc, gia cầm bị dịch theo quy định.
 
Những hành vi bị nghiêm cấm: Cấm thải chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào đất, nguồn nước gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng môi trường đất, nước mặn, nước ngầm đất; thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí vượt quá tiêu chuẩn môi trường cho phép; gây tiến ồn, độ rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép; các hành vi bị nghiêm cấm khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
 
Các cơ sở chăn nuôi, giết mổ phải đảm bảo chất lượng không khí xung quanh theo QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Chuồng trại, cơ sở giết mổ phải được khử trùng, vệ sinh định kỳ để hạn chế mùi hôi; khuyến khích sử dụng hầm ủ, túi ủ khí (biogaz) để xử lý chất thải kết hợp lấy khí đốt làm năng lượng phục vụ sản xuất, sinh hoạt hoặc sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học (được phép lưu hành, sử dụng) tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm để xử lý chất thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí xung quanh.
 
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này. Các sở, ban, ngành và UBND các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiến hành kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiệm nghiêm Quyết định này.
 
Minh Thiện

Số lượt người xem: 3499 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm