SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
0
1
4
Tin tức Thứ Bảy, 29/01/2011, 08:30

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011

Ngày 17/1, UBND tỉnh Kon Tum có kế hoạch số 85/KH-UBND v/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011.

Tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông đường bộ

1. Nội dung:
 
Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới do Quốc hội khóa XII thông qua trong năm 2010, như Luật: thi hành án hình sự, người khuyết tật, các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước Việt nam, an toàn thực phẩm, nuôi con nuôi, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bưu chính, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản pháp luật mới khác sẽ được ban hành trong năm 2011.
 
Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật quan trong được ban hành trong năm 2009,2010 nhưng chưa được tuyên truyền sâu rộng như luật: khám chữa bệnh, trách nhiệm bồi thường của nhà nước, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Điều tra hình sự, người cao tuổi, luật giáo dục…và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan chặt chẽ đến tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương cũng như các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong lĩnh vực đất đai, nhà ở; khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; bảo vệ và phát triển rừng; an toàn giao thông; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; lao động, việc làm; tín dụng cho người nghèo; chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…
 
2. Đối tượng: Tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng mà lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp:
 
Một hình thức tuyên truyền trực quan
Đối tượng chung:
cần phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tham gia quản lý nhà nước; quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quyền lao động, tự do kinh doanh; các quy định về khiếu nại đất đai; an toàn giao thông; phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác; lao động, việc làm; bảo vệ môi trường; chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở…
 
Đối với thanh thiếu niên: phổ biến về luật hôn nhân và gia đình; phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông; các biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm; nghĩa vụ quân sự…và các văn bản, quy định khác có liên quan trực tiếp đến cuộc sống, công việc học tập của các em.
 
Đối với phụ nữ: cần phổ biến thêm kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình; quyền bình đẳng nam nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; an toàn vệ sinh lao động; bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em…
 
Đối với nhân dân các xã, phường, thị trấn: phổ biến thêm kiến thức pháp luật về quy tắc sinh hoạt cộng đồng ở đô thị; bảo vệ môi trường; quyền kinh doanh; trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; xây dựng nhà ở đô thị, quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất; các chế độ chính sách liên quan…
 
3. Hình thức: phong phú, phù hợp với từng đối tượng: hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, tuyền truyền miệng, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác như: tờ gấp, pa nô, áp phích, tài liệu hỏi, đáp pháp luật…, trong đó chú trọng kết hợp công tác tuyên truyền thông qua các hình thức lễ hội, văn hóa văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật…
 
Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Kon Tum thông qua Sở Tư pháp tỉnh./.
 
Bài, ảnh: Dương Nương

Số lượt người xem: 6153 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm